Członkowie

 

Klaster BTM

Klaster BTM, to ekosystem relacji nauki oraz biznesu w obszarze bio-tech-med.

Klaster BTM, to sieć współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych i jednostek reprezentujących administrację publiczną z branży biotechnologiczno-medycznej. Rozbudowany ekosystem Klastra sprzyja współdziałaniu i synergii świata nauki oraz biznesu. Dzięki kooperacji wzrasta efektywność rozwoju nowych technologii. Klaster jest zarówno parasolem ochronnym dla nowych przedsięwzięć jak i silnikiem napędowym.
Sukcesy klastra BTM pokazują, że innowacyjna Polska, to już nie tylko wizja, ale realne działania i efekty.

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4,

02-593 Warszawa

tel.: +48 22 101 17 90

fax: +48 22 101 17 91

e-mail: info@btminnovations.pl

Strona www: http://btm-mazowsze.pl/

 

 

KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

 

Jest to wspólnota firm, stowarzyszeń i jednostek naukowych; wspólnota interesów; ale także – wspólnota ideałów. Nasze partnerstwo wyrasta z przekonania, że w życiu gospodarczym i działalności biznesowej konkurencja nie wyklucza dobrze rozumianej współpracy. Zamiast szukać wrogów, znajdujemy przyjaciół. Uczymy się od siebie nawzajem i razem zdobywamy nowe umiejętności. Zyskujemy nie tylko my, ale także nasze otoczenie. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, kompetentnym i rzetelnym partnerem biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych, administracji samorządowej. Planujemy wiele przedsięwzięć w zakresie szeroko rozumianego doradztwa i konsultingu, szkoleń, inicjatyw o charakterze edukacyjnym, a także w sektorze B+R.

 

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok

Tel./fax.: 85 652 61 07

E-mail:  biuro@biznesklaster.pl

Strona www:  www.biznesklaster.pl

 

 

 

DIGITAL KNOWLEDGE CLUSTER

 

To sieć współpracy skupiająca podmioty otwarte na innowacje i działające w obszarze edukacji, wsparcia biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Dane kontaktowe:

Adres:

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

ul. Puławska 465
02-844 Warszawa
Tel.: +48 22 314 14 00
Fax.: +48 22 331 44 60 

Strona www: http://www.knowledgecluster.pl

 

 

 

 

INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

 

Jest zorientowany  rynkowo instytut badawczy, pełniący funkcję polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Realizuje prace badawcze i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.

 

Dane kontaktowe:
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel. centrala: 061 850 48 90

Strona www: www.ilim.poznan.pl/

Dział Obsługi Rynku:
tel.: 061 85 049 34
e-mail:  ro@ilim.poznan.pl

Obszar klasteringu:
Anna Połczyńska
tel.: 616664874 
e-mail: anna.polczynska@ilim.poznan.pl

 

 

 

KLASTER MAZURSKIE OKNA

 

To grupa przedsiębiorstw z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych, producentów, dostawców, usługodawców oraz powiązanych z nimi instytucji otoczenia biznesu w tym wyższych uczelni, jednostek badawczych, samorządów oraz innych instytucji zainteresowanych wspieraniem tej branży, działających w województwie warmińsko - mazurskim i podlaskim, wzajemnie się uzupełniających, powiązanych, jednocześnie współpracujących i konkurujących ze sobą. Klaster Mazurskie Okna został zdefiniowany w 2006 r. W tym samy roku z inicjatywy 7 firm została utworzona pierwsza Inicjatywa Klastrowa w ramach Klastra. W 2009 r. w celu prowadzenia komercyjnej działalności Klastra została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Mazurskie Okna Sp. z o.o.", której udziałowcami zostały firmy zrzeszone w Klastrze. Obecnie wszystkie Inicjatywy Klastrowe działające w ramach Klastra Mazurskie Okna zrzeszają ok. 50 przedsiębiorstw. Są to zarówno podmioty mikro, małe, jak i średnie z branży stolarki otworowej, a więc produkcji okien i drzwi oraz pokrewnych, takich jak, drewno i elementy drewniane, przesłony okienne, parapety, szyby, okucia i elementy metalowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, bramy i napędy garażowe. Z klastrem ściśle współpracują też instytucje otoczenia biznesu takie jak: Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja "Wspieranie i promocja przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

 

Dane kontaktowe:

ul. Marii Zientary – Malewskiej 65

10-310 Olsztyn, 

Tel./fax.: 89 526 03 48

E-mail: biuro@mazurskieokna.pl

Strona www: www.mazurskieokna.pl

 

Dyrektor Biura Klastra "Mazurskie Okna"

Artur Wojciechowski

10-310 Olsztyn
ul. Marii Zientary - Malewskiej 65

Tel.: 508695410, 895260348

Fax.: 895260348

Strona www: www.mazurskieokna.pl

 

 

 

OPTOKLASTER

Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych

 

Skupia przedsiębiorstwa branży optycznej i optoelektronicznej oraz ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane w regionie mazowieckim. Urządzenia optoelektroniczne produkowane przez firmy przeznaczone są dla przemysłu, ochrony środowiska i medycyny. Wspierające je ośrodki badawcze zajmują się opracowywaniem, wytwarzaniem i badaniem źródeł promieniowania w szczególności laserów, detektorów, materiałów dla potrzeb optoelektroniki oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 

Forma organizacyjno-prawna/rok utworzenia klastra: Konsorcjum/2008

Koordynator klastra: Instytut Optyki Stosowanej

Lokalizacja uczestników klastra - województwo: Mazowieckie

Dominująca branża: fotonika

 

Liczba członków klastra, w tym:

Liczba przedsiębiorstw: 21

Liczba jednostek naukowo-badawczych: 3

Liczba członków klastra – instytucji otoczenia biznesu: 1

 

Dane kontaktowe:

Adres koordynatora:

u. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa

Osoba ds. kontaktów:

dr Marek Daszkiewicz

Tel./fax.: +48 (22) 8102589 /+48 (22) 8133265

E-mail:  optoklaster@optoklaster.pl

Strona www: www.optoklaster.plwww.optoklaster.eu

 

 

 

KLASTER IT

Wschodni Klaster Informatyczny

 

Koordynatorem Wschodniego Klastra Informatycznego jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

 

W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi tego sektora gospodarki regionalnej – informatyki – który w sposób szczególny oparty jest na wiedzy i innowacyjności, co wpłynie w sposób istotny na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

   

Dane kontaktowe:

Siedziba Główna w Rzeszowie

Prezes: Wojciech Materna

Biurowiec ICAM House              

35-326 Rzeszów                           

ul. Rejtana 1/ 8              

Tel.: +48 17 853 76 70

E-mail: stowarzyszenie@informatykapodkarpacka.pl 

 

Oddział w Warszawie:        

Biurowiec Green House, koło SGH

 02-577 Warszawa

Al. Niepodległości 124/2

Tel./fax.: +48 22 24 41 777

Tel.: 602 373 573

 

 

 

POMORSKI KLASTER ŻEGLARSKI

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie innowacyjnej inicjatywy klastrowej w branży żeglarskiej, turystycznej, sportu i zdrowia pod nazwą Pomorski Klaster Żeglarski, działającej w Polsce północnej.

 

Koordynator Klastra: Fundacja Sport na Zdrowie

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Bitwy pod Płowcami 67

81-731 Sopot


Tel.: 604 593 994 lub 58/6680187

E-mail:  pomorskiklaster@wp.pl

 

WSCHODNI KLASTER BUDOWLANY

 

Celem a zarazem misją Wschodniego Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Wschodnim Klastrem Budowlanym to podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży, możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi, możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług, wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej, efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych, kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra, prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników, dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.

 

Dane kontaktowe:

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok 

Tel./fax.: 85 652 61 07

E-mail:  biuro@budowlanyklaster.pl

Strona www: www.budowlanyklaster.pl

 

 

 

KLASTER SPOŻYWCZY POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

Stowarzyszenie w Kaliszu

 

Dane kontaktowe:

ul. Częstochowska 25

62-800 Kalisz

Tel./fax: 62 764 57 83

E-mail:  rig@zeto.kalisz.pl

 

Zastępca Prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie

Andrzej Spychalski

 

ul. Częstochowska 25

62-800 Kalisz

Tel./fax.: 62 764 57 83

Tel.kom.: 504 022 938

E-mail:  rig@zeto.kalisz.pl

 

 

 

FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO

 

Dane kontaktowe:

ul. Strażacka 60

43-300 Bielsko – Biała

Adres do korespondencji:

Federacja Firm Lotniczych BIELSKO

ul. Stefana Kóski 43

43-512 Kaniów

Tel.: (33) 476 12 26

Fax: (33) 47612 24

Strona www: www.aerosilesia.eu

 

Dyrektor Biura Projektu: Jarosław Bulanda

e-mail: jaroslaw.bulanda@aerosilesia.eu

tel. kom.: 0048 506-191-910

 

Asystent Dyrektora Biura Projektu: Gabriela Gaweł

e-mail: gabriela.gawel@aerosilesia.eu

tel. kom.: 0048 533-643-289

 

Specjalista ds. Promocji Przemysłu Lotniczego: Monika Sołtys

e-mail:  monika.soltys@aerosilesia.eu

tel.: 0048 022/ 562-33-70  

 

Specjalista ds. Badań i Rozwoju: Łukasz Komandera

e-mail:  lukasz.komandera@aerosilesia.eu

tel. kom.: 0048 784 025 911

 

 

 

REGIONALNY KLASTER DRZEWNY

 

Regionalny Klaster Drzewny powstał w 2007 roku jako pierwszy Klaster Lubelszczyzny pod nazwą

Stowarzyszenie Lubelskie Drewno. Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą lubelskich

przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną organizację

biznesową. Działania RKL  już od samego początku funkcjonowania były nastawione na rozwój,

zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego, miały na  celu wykorzystanie istniejących

i funkcjonujących zrębów współpracy przedsiębiorstw, pomocy przedsiębiorcom i ich

wzajemnej kooperacji oraz podwyższenia atrakcyjności regionu. Klaster zrzesza przedsiębiorstwa

i instytucje związane z wieloma branżami. Prowadzimy współpracę z ośrodkami badawczymi,

uczelniami wyższymi – między innymi Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym,

Parkiem Naukowo – Technologiczny, władzami miasta – Urząd Marszałkowski w Lublinie,

a także realizujemy projekty europejskie. Od szeregu lat ściśle współpracujemy też z

Lubelską Izbą Rzemieślniczą w zakresie doszkalania, kształcenia oraz kursów w

zawodach rzemieślniczych. Przygotowujemy również do  egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Obecnie zrzeszamy blisko 60-ciu przedsiębiorców różnych branż.

 

Dane kontaktowe:

Ul. Emilii Plater 

20-814 Lublin   

Tel: 510-059-899

E-mail :  biuro@lubelskiedrewno.eu

Strona www: www.lubelskiedrewno.org

 

Osoba do kontaktu:

Agata Putowska

Tel: 518-312-810

E-mail: agataputowska@gmail.com

 

 

 

PODKARPACKIE POWIĄZANIE KOOPERACYJNE

KLASTER LOTNICTWA LEKKIEGO I ULTRALEKKIEGO  

 

Koordynator klastra: Stowarzyszenie B-4,

 

Dane kontaktowe:

ul. Pl. Kilińskiego 2,

35-005 Rzeszów,

Osoba do kontaktu: Piotr Piątek

Tel.: 693 596 033

E-mail: klaster@b4.org.pl, p@2pp.pl

Strona www: erocluster.eu/pol

 

 


PODLASKI KLASTER BIELIZNY
 
Klaster zrzesza producentów i dystrybutorów bielizny 
 
Dane kontaktowe:
ul. Legionowa 30/108
15-281 Białystok
Tel./fax.:  85 7420247
E-mail: biuro@spkb.pl , 
Strona wwww: www.spkb.com.pl, 
Facebook: http://www.facebook.com/PodlaskiKlasterBielizny

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorstw

 

Dane kontaktowe:

Bogdan Węgrzynek 

Prezydent Zarządu Głównego

Centrum Użyteczności Publicznej - Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 5

+48 531 274 051

b.wegrzynek@gmail.com

www.klasterip.pl

 

Oddziały: Lublin/ Nowy Sącz /Warszawa/Poznań/Opole/Białystok /Kraków/ Szczecin/ Rzeszów/ Katowice/

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucja Otoczenia Biznesu

Prezes Zarządu 

Bogdan Węgrzynek

 

VARSOVIENSE

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Nowych Technologii

w Wyższej Szkole Biznesu - National- Louis University  w Nowym Sączu

Dane kontaktowe:

tel.: 531 274 051

e-mail:  b.wegrzynek@gmail.com

 

KLASTER PRZEMYSŁOWY DAWNYCH TERENÓW CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO IM. PREMIERA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

 

Ponadregionalny klaster przemysłowy obejmujący swą działalnością obszar dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego tj. obecnych województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego.

Jest organizacją wielobranżową, której uwaga skoncentrowana jest na rozwoju przedsiębiorstw, działających w branży budowlanej, metalowej, skórzanej, chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska i innych. Skupia w sobie współpracę przedsiębiorstw z wizją i strategią dynamicznego rozwoju, głównych, najbardziej prężnych samorządów Polski centralnej i wschodniej, innowacyjnych instytucji badawczo - rozwojowych, a także organizacji okołobiznesowych oraz wspomagających rozwój polskiej przedsiębiorczości. Objęty patronatem wicepremiera i ministra gospodarki otrzymał medal 75-lecia COP wręczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Łączy w swojej działalności nowoczesne formy organizacji i zarządzania z ponadczasową wizją polskiej gospodarki kreowaną przez  patrona, premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

Siedziba:

ul. Ptasia 14

26-600 Radom

 

Dane kontaktowe:

Adres:

ul. Marywilska 34

03-228 Warszawa

Tel.: 22 8141518
Fax.: 22 8112273

E-mail: sekretariat@klastercop.pl

Strona www:  www.klastercop.pl

 

KLASTER.INFO

 

Klaster.info jest inicjatywą skupiającą firmy działające na rynku informatycznym, bądź świadczące usługi dla podmiotów z tego sektora. Klaster zapewnia im ścisłą współpracę w zakresie pozyskiwania nowych klientów, prac badawczo-rozwojowych oraz działań marketingowych służących promowaniu tych przedsiębiorstw. Misją przewodnią Klastra jest zdolność konkurowania z międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz dążenie do systematycznego powiększania udziału w rynku krajowym i rynkach zagranicznych poprzez podnoszenie konkurencyjności. Chcemy, aby nasza oferta była alternatywą dla rozwiązań forsowanych przez duże podmioty.

Od 2007 roku koordynatorem klastra jest firma Sekwencja Sp. z o.o. specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy UE, doradztwie biznesowym i informatycznym oraz wdrożeniach systemów informatycznych.

 

Dane kontaktowe:

Al. Jerozolimskie 51/9

00-697 Warszawa

Tel.: +48 (22) 17 35 006

Fax: +48 (22) 17 35 106

Strona www: www.klaster.info

 

Osoba kontaktowa:

Julia Bosakirska

Tel.:  +48 (22) 17 35 951

E-mail: koordynator@klaster.info

 

OGOLNOPOLSKI KLASTER E-ZDROWIE

 

To powiązanie kooperacyjne skupiające trzynaście podmiotów w tym szpitale, przychodnie i firmy informatyczne, które razem projektują, testują i wdrażają innowacyjne usługi informatyczne dla podmiotów w sektorze ochrony zdrowia. Główne produkty i usługi świadczone przez ich członków to świadczenie usług medycznych, wytwarzanie oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność usługowa w zakresie technik informatycznych i komputerowych, świadczenie usług doradczych oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych.

Celem utworzenia powiązania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – członków, a także wzmocnienie ich potencjału o znaczeniu ponadregionalnym poprzez stworzenie warunków do wytwarzania innowacyjnych usług informatycznych świadczonych na odległość, które spowodują rozwój polskiej gospodarki.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz licencji odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do wytworzenia usług przez członków Klastra, a także szkoleń, usług doradczych oraz zorganizowanie konferencji. Na etapie realizacji projektu zostanie stworzona infrastruktura teleinformatyczna (serwery, łącza, itd.). Na zakupionej infrastrukturze zainstalowane zostanie oprogramowanie deweloperskie, w tym nabyte wyniki prac badawczo - rozwojowych. Całość zaplecza technologicznego będzie udostępniana członkom klastra na preferencyjnych warunkach, celem wykorzystania do zaprojektowania i wytworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Członkowie powiązania kooperacyjnego tworzą powiązany ze sobą funkcjonalnie łańcuch wartości - sekwencję działań składających się na fazy procesu wytwórczego od pozyskiwania zasobów wiedzy lub technologii do wytworzenia usługi finalnej. W realizację projektu, tj. opracowanie i wytworzenie nowatorskich usług zaangażowane będą wszystkie firmy klastra.

Dzięki stworzeniu warunków technicznych i odpowiedniego oprogramowania możliwym stanie się stworzenie co najmniej ośmiu innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw sektora medycznego. Te usługi, na które istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe, pozwolą na dokonanie przedsiębiorstwom je wytwarzającym skoku technologicznego i znaczącego wzrostu sprzedaży w wyniku zaoferowania nowych usług na rynku. Co za tym idzie wywrze to duży wpływ na całą branżę informatyczną i medyczną. Planowane do wytworzenia usługi zmienią podejście do wykorzystania ICT w podmiotach leczniczych, diametralnie zmniejszą koszty z tym związane. Zaspokojenie popytu zgłaszanego na nowe usługi możliwe będzie wyłącznie dzięki współpracy przedsiębiorstw, co wpłynie na rozwój całej branży.

W podmiotach leczniczych zasadniczej zmianie ulegną procesy gromadzenia i przetwarzania danych, zarządzania przedsiębiorstwem i zapasami, obsługi pacjenta, w tym diagnostyki medycznej. Opisywane, zintegrowane usługi przyczynią się do poprawy efektywności zarządzania w jednostkach służby zdrowia. Generowanie profesjonalnych raportów i analiz przyczyni się do rozwoju medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine). Telemedycyna umożliwi wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwój powiązań sieciowych pomiędzy podmiotami działającymi w branży poprzez aktywizowanie podmiotów z różnych dziedzin nauk medycznych i informatycznych w celu wytworzenia zintegrowanego systemu usług.

 

Dane kontaktowe koordynatora:

Data Techno Park Sp. z o.o.

ul.Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław

Tel. 71/750-46-20

Fax. 71/750-46-21

E-mail:  sekretariat@dtpark.pl, arkadiusz.maczka@dtpark.pl

Strona www: www.dtpark.pl

Osoba ds. kontaktów:

Arkadiusz Mączka tel.kont. 607-071-148

 

 

 

KLASTER KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII LOTNICZYCH GENERAL AVATION

 

Ponadregionalna struktura organizacyjna o charakterze powiązania kooperacyjnego działająca w branży lotniczej. Jest to forma nowoczesnego powiązania stymulującego współpracę pomiędzy sferą przemysłu, nauki, administracji rządowej i samorządowej, stanowiącego ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Klaster ułatwia transfer innowacji oraz wzmacnia współpracę pomiędzy partnerami wewnątrz i na zewnątrz. Głównym celem działań Klastra jest opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego, kształtowania jego struktury, wytwarzania oraz prowadzenia prób na ziemi i w locie na potrzeby rozwoju lotnictwa General Aviation w Polsce. Obecnie w skład powiązania kooperacyjnego wchodzi  16 przedsiębiorstw,  3 jednostki naukowo-badawcze oraz  1 instytucja otoczenia biznesu

 

 

KLASTER MAREK TURYSTYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

 

zrzesza podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Skupiamy przedstawicieli branży świadczących zarówno usługi jak i produkty turystyczne. Działania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej dotyczą wielu aspektów. Poza typowo organizacyjnymi, działania nastawione są również na organizację konferencji,  seminariów, misji gospodarczych, wystaw i targów, a także prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej wydaje własne Publikacje i różnego rodzaju Katalogi promujące działalność podmiotów zrzeszonych w klastrze podmiotów.

 

Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług turystycznych, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami.

 

Dane kontaktowe:

Adres:

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok

Tel./fax.: 85 652 61 07

E-mail:  biuro@klasterturystyczny.pl

Strona www:  www.klasterturystyczny.pl

 

 PoMisją Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego jest promowanie technologii budownictwa energooszczędnego – technologii znanej i stosowanej w Niemczech, Skandynawii, Szwajcarii czy Austrii. Budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się najwyższym komfortem cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, a w przyszłości niskimi kosztami eksploatacji. Szacuje się, że zwrot kosztów poniesionych w związku z zastosowaniem budownictwa pasywnego i energooszczędnego to okres pięciu lat. Technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego jest technologią o najwyższym stopniu innowacyjności stosowaną obecnie w budownictwie. Jej zastosowanie nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na zwiększone – o 35% - zużycie energii w naszej strefie klimatycznej, rosnące ceny nośników energii oraz ograniczenia Unii Europejskiej dla Polski w wytwarzaniu CO2. Z badań przeprowadzonych w Austrii (brak danych dla Polski) wynika, że poprzez systematyczne stosowanie technologii budownictwa pasywnego w tym kraju, do 2020 roku potencjał oszczędności energii równy będzie przykładowo zużyciu paliwa przez 2,3 mln samochodów. W konsekwencji wpłynie to na zmniejszenie emisji CO2 o 6,2 mln ton. Wysokie kary dla Austrii przewidziane za ewentualne przekroczenie w latach 2008-2020 emisji CO2 (4 miliardy euro) obrazują powagę sytuacji. 

Odnosząc powyższe do realiów polskich - warunków klimatycznych, poziomu rozwoju technicznego i technologicznego - możemy stwierdzić, że konieczne jest zastosowanie technologii inteligentnego budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Kontakt:

Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Łubniki 64
16-060 Zabłudów
tel./fax 85 718 86 60
tel. 501 093 199

email: marketing@pcbp.eu

 

 

                                                                                                                                                                      

Sonelli Group to interdyscyplinarny i wielojęzyczny zespół specjalistów, którzy świadczą usługi fachowego doradztwa i kompleksowej obsługi projektów z zakresu strategii, szkoleń, dotacji unijnych, rozwiązań IT, zarządzania personelem, PR i marketingu, sprzedaży. Synergiczność działań w tworzonej przez nas grupie sprawia, że możemy naszym klientom dostarczać kompleksowych rozwiązań najwyższej jakości.

KREATYWNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

W pracy cenimy sobie pomysłowość, ale jest ona zawsze poparta doświadczeniem zdobytym w wielu już zrealizowanych projektach.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE

Realizując projekty opieramy się na zaawansowanych narzędziach dostępnych na rynku. Rozwijając ich funkcjonalność, oferujemy naszym klientom efektywne i bezpieczne rozwiązania.

PASJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zaangażowanie i profesjonalizm naszego zespołu pozwalają nam brać odpowiedzialność za rozwiązania proponowane klientom.

ELASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Nasze usługi i produkty są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Tworzymy optymalne narzędzia i aktywnie reagujemy na zmiany.

 

C&C - wszechstronne doradztwo biznesowe i dotacje unijne

PR&M - kompleksowe usługi marketingowe i PR

Go4Expo - kompleksowa organizacja wyjazdów związanych z targami i misjami handlowymi

JMP - outsourcing sprzedaży, telemarketing, rozbudowane bazy do celów marketingowych

Bpower2 - zautomatyzowane zarządzanie procesami w firmie

Hr2power - wszechstronne doradztwo personalne

Tax2power - usługi księgowe, prawne i podatkowe, wsparcie dla startup-ów

RedFux - rozwiązania dla pracowników terenowych (mobilne i CRM)

Multimodus - w pełni profesjonalny i efektywny program lojalnościowy

 

Dane kontaktowe:

Ul. Sztabowa 89/5

53-313 Wrocław

tel. +48 515 114 377

tel. +48 515 114 362

office@sonelli-group.com

www.sonelli-group.com

 

 Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy to inicjatywa skupiająca firmy z branży spożywczej trzech województw Polski Wschodniej województwa podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Klaster Spożywczy jest  jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych klastrów tego sektora w Polsce. Dzięki wspólnym działaniom podnosimy konkurencyjność firm sektora spożywczego w stosunku do firm z innych regionów Unii Europejskiej.   

Przynależność do klastra to przede wszystkim redukcja kosztów, efektywniejsza promocja, wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw czy łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów.

Poza typowo organizacyjnymi, działania klastra spożywczego nastawione są na organizację szkoleń,  seminariów, misji gospodarczych, wystaw i targów, a także prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych. 

 

Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy

Ul. Rynek Kościuszki 2

15-091 Białystok

Tel./fax. 85 652 61 07

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

 P

 

 

 

 

 

 

POLISH WOOD KLASTER 

 

Jako nieformalna sieć firm i instytucji Polish Wood  istnieje już od 2004,

porozumienie o współpracy zostało zawarte dopiero w 2007 roku.

Do jego podpisania przyczyniła się aktywna postawa liderów powiązania

oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z Żor. Choć  powstał na Górnym Śląsku,

obecnie należą do niego podmioty z terenu całego kraju. Możemy też śmiało stwierdzić,

że obszar oddziaływania klastra wykracza poza granice Polski. 

 

więcej na:

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3B491A1375DF476DAC79FE50551C27FD

 

 

Dane kontaktowe:

Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości Sp. z o.o.

Ul. Boczna 1, 44-220 Żory 

Tel: +48 32 724 25 75

Fax: +48 32 723 12 45

Osoba do kontaktu:

Magdalena Mazurek

Asystentka Zarządu

E-mail : magdalena.mazurek@polish-wood-cluster.pl

Strona www: www.polish-wood-cluster.pl

 

 

 

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji (BPTLPiI) jest spółką zarządzającą, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm) projektem pn. „Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego – innowacja, kooperacja, rozwój”, zlokalizowanym na hałdzie pokopalnianej KWK „Brzeszcze-Silesia Ruch II” w Kaniowie. Uczestnikami projektu są samorząd terytorialny reprezentowany przez Powiat Bielski oraz prywatni inwestorzy.

BPTLPiI powstał w 2008 r. na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, przywracając te tereny do użyteczności gospodarczej.

Obecnie działalność Parku składa się z czterech podstawowych filarów: parkowego • lotniczego • transferu technologii • finansowego.

Do kluczowych klientów Parku należą: GALFA OT Polska Sp. z o.o. (kapitał niemiecki), OMG Poland Sp. z o.o. (kapitał włoski), Partner Holding Sp. z o.o. (kapitał holenderski), Frezstal Sp. z o.o., Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski.

Dane kontaktowe:

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów
Tel. 32 750 82 32,
fax 32 750 82 33
www.parklotniczy.eu

Osoba do kontaktu Irena Marek  irena.marek@parklotniczy.eu

POLISH WOOD KLASTER