Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego

 PoMisją Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego jest promowanie technologii budownictwa energooszczędnego – technologii znanej i stosowanej w Niemczech, Skandynawii, Szwajcarii czy Austrii. Budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się najwyższym komfortem cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, a w przyszłości niskimi kosztami eksploatacji. Szacuje się, że zwrot kosztów poniesionych w związku z zastosowaniem budownictwa pasywnego i energooszczędnego to okres pięciu lat. Technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego jest technologią o najwyższym stopniu innowacyjności stosowaną obecnie w budownictwie. Jej zastosowanie nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na zwiększone – o 35% - zużycie energii w naszej strefie klimatycznej, rosnące ceny nośników energii oraz ograniczenia Unii Europejskiej dla Polski w wytwarzaniu CO2. Z badań przeprowadzonych w Austrii (brak danych dla Polski) wynika, że poprzez systematyczne stosowanie technologii budownictwa pasywnego w tym kraju, do 2020 roku potencjał oszczędności energii równy będzie przykładowo zużyciu paliwa przez 2,3 mln samochodów. W konsekwencji wpłynie to na zmniejszenie emisji CO2 o 6,2 mln ton. Wysokie kary dla Austrii przewidziane za ewentualne przekroczenie w latach 2008-2020 emisji CO2 (4 miliardy euro) obrazują powagę sytuacji. 

Odnosząc powyższe do realiów polskich - warunków klimatycznych, poziomu rozwoju technicznego i technologicznego - możemy stwierdzić, że konieczne jest zastosowanie technologii inteligentnego budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Łubniki 64
16-060 Zabłudów
tel./fax 85 718 86 60
tel. 501 093 199

email:marketing@pcbp.eu

 

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl