13
sierpnia
2013

Porozumienie o międzynarodowej współpracy oraz I Regaty Klastrów

Na PGE Arena Gdańsk 9 sierpnia 2013 r. podpisano istotne dla rozwoju polskiej gospodarki porozumienie o międzynarodowej współpracy. Omówiono sposoby wyboru klastrów kluczowych, a 10 i 11 sierpnia odbyły się I Regaty Klastrów Polskich.

 

 

Wydarzenie rozpoczęło się na stadionie PGE Arena Gdańsk w prestiżowej sali pucharowej. Tematem przewodnim spotkania były kryteria wyboru kluczowych klastrów, a kluczowym punktem podpisanie porozumienia o międzynarodowej współpracy.

 

Jako pierwsza głos zabrała Marszałek Hanna Zych-Cisoń, która zaznaczała docenianie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego istoty wspierania klastrów i ich rolę w rozwoju regionu. Przedstawiła dokonania Województwa w zakresie klasteringu, w tym omówiła przeprowadzone konkursy na wybór kluczowych klastrów.

 

 

Swoją obecnością uświadczył wydarzenie Bartłomiej Bodio - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, który przywitał m.in. gości ze Szwecji i  życzył owocnych obrad.

 

Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i w jednej osobie Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie opowiedział w kilku zdaniach o istocie członkostwa w Klastrach Polskich. - "Chcemy zbudować platformę współpracy firm, które będą wzajemnie wspierały się, ale także konkurowały ze sobą - w pozytywny sposób." - wyjaśnił. Następnie zaprosił do podpisania umowy o międzynarodowej współpracy przedstawicieli Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura", Związku Pracodawców Klastry Polskie i zespół Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Było to najważniejszy punkt spotkania na PGE Arena. Patronat nad podpisaniem porozumienia objęli m.in. Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński i Premier Węgier Viktor Orban.

 

 

 

Sygnatariuszami porozumienia byli między innymi Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski, Prezes "Futura" Sarosi Zoltan Ur oraz inni przedstawiciele powyższych klastrów. Po podpisaniu umowy, w ramach Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura" współpracują teraz kraje takie jak m.in. Węgry, Rosja, Bułgaria, Ukraina, Serbia, Słowacja, Rumunia, państwa z Ameryki i Polska.

 

Celem porozumienia o współpracy jest wspomaganie polskiej gospodarki. Międzynarodowa współpraca Klastra "Futura" przy prowadzeniu działań skierowanych na tworzenie innowacyjności, realizowaniu badań naukowych oraz współpraca w zakresie gospodarki, sektora rolno-spożywczego, turystyki, handlu i zdrowia dzięki umowie została rozszerzona na terytorium Polski.

 

Współpraca Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura", Związku Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw będzie dotyczyła między innymi opracowywania i realizowania wspólnych projektów, adaptacji istniejących technologii, prowadzenia działań na rzecz rozwoju miast i regionów, wspólnego udziału w przetargach na terenie całej Polski i w krajach Unii Europejskiej.

 

Po podpisaniu porozumienia odbyły się między innymi warsztaty. Bogumił Hausman ze Szwedzkiej Agencji Rządowej ds. Systemów Innowacji Vinnova opowiedział o doświadczeniach współpracy klastrów w rejonie Morza Bałtyckiego oraz wyborach kluczowych klastrów i sposobach ich wspierania w ramach programu Vinnova. W trakcie warsztatu uczestnicy pracujący w kilkuosobowych grupach sami określali metody wyboru klastrów kluczowych.

 

Kolejne dwa dni to I Regaty Klastrów Polskich w Sopocie. Zawody odbyły się w dwóch klasach – pięcioosobowej Delphia 28 i trzyosobowej Skippi. Podpisujący w piątek ważne porozumienie o międzynarodowej współpracy Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw w klasie Delphia 28 (5 os.) załogą: Agnieszka Frysiak, Anna Figiel, Patryk Węgrzynek, Joanna Węgrzynek i Katarzyna Zdziechowska zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie jednej doświadczonej męskiej załodze. W klasie Skippi (3 os.) OKIP w załodze Izabela Okarmus, Małgorzata Ligas i Joanna Zalewska zajął trzecie miejsce, natomiast zwycięzcami w Skippi była załoga w składzie z jedną reprezentantką OKIP - Aleksandrą Brodiuk. Warte podkreślenia jest, że załogi Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw były to jedyne niemal w całości żeńskie załogi i do tego zdecydowanie najmłodsze. Ich sukces odbierać można jako symboliczny znak, że przyszłość należy do młodych i innowacyjnych liderów.

 

Organizatorami I Regat Klastrów Polskich był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Akademia Marynarki Wojennej, Sopocki Klub Żeglarski, Fundacja Sport na Zdrowie, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Agencja Promotorska Menu Group.

 

Anna Figiel

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl