Polska Grupa Motoryzacyjna

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) – jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich producentów części i komponentów dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego. Organizacja działa na terenie całego kraju, a o członkostwo mogą ubiegać się tylko firmy z większościowym polskim kapitałem. Stowarzyszenie PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.

Stowarzyszenie regularnie organizuje spotkania dla swoich członków, na których wymieniają się oni swoimi doświadczeniami i pomysłami na konkretną współpracę. W ramach PGM organizowane są także wspólne, zagraniczne misje gospodarcze, stoiska targowe oraz konferencje i warsztaty. Polska Grupa Motoryzacyjna wspiera swoich członków w internacjonalizacji ich produktów i w promocji na rynkach międzynarodowych - dzięki takim działaniom powstała spółka PGM Automotive, założona przez grupę członków stowarzyszenia, która pod marką o takiej samej nazwie oferuje na trudnych rynkach eksportowych części zamienne do samochodów ciężarowych, wyprodukowane w polskich fabrykach. PGM podejmuje też działania mające na celu podnoszenie innowacyjności w pracach badawczo rozwojowych u swoich członków, współpracując przy tym z polską Siecią Badawczą Łukasiewicz. Jednym z celów strategicznych PGM jest reprezentacja interesów polskich producentów motoryzacyjnych wobec administracji publicznej, dlatego też stowarzyszenie ma zbudowane relacje z Ministerstwem Rozwoju, Kancelarią Prezydenta RP, Polską Agencją Inwestycji i Handlu czy z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stowarzyszenie PGM jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie. Od 2019 roku klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko najlepszym organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.

Został też wyróżniony Brązową Odznaką Doskonałości w Zarządzaniu, wydaną przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów.

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

Siedziba:
ul. Fabryczna 4,
39-120 Sędziszów Małopolski

Biuro:
Al. Jerozolimskie 142A (budynek West Station 1)
02-305 Warszawa

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl