POLSKI KLASTER BUDOWLANY

Celem a zarazem misją Polskiego Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym to podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży, możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi, możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług, wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej, efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych, kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra, prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników, dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.

 

Dane kontaktowe:

Polski Klaster Budowlany

ul. Pułkowa 11,

15-143 Białystok

Tel./fax.: 85 652 61 07

E-mail: biuro@budowlanyklaster.pl

Strona www: www.budowlanyklaster.pl

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl