14
stycznia
2017

Spotkanie identyfikujące potencjalnych odbiorców wsparcia w działaniu 2.2 POWER_23.01.2017 r.


         

Zaproszenie na spotkanie identyfikujące potencjalnych odbiorców wsparcia w działaniu 2.2 POWER,
które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. w godz. 10.00-14.00
 
w  Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie
przy ul. Stefana Kóski 43
 
dot. uczestnictwa w projekcie  pt.:
„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Na spotkanie zapraszamy  kadrę zarządzającą i kadrę kluczową MMSP, które:

1.działają w branży produkcyjnej – rodzaj prowadzonej działalności wskazuje na kategorię z sekcji PKD-C;
2.nie posiadają aktualnej strategii lub planu rozwoju;
3.działają w sektorze lotniczym.
 
Projekt realizowany jest na terenie całego kraju w okresie od 1.09.2016 r do 31.12.2017 r. przez Związek Pracodawców Klastry Polskie
w partnerstwie ze związkiem Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz firmą Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna.
 
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: projekt@klastrypolskie.pl do dnia 22 stycznia 2017 r.
lub prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 533 911 904.
 
 
Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl