Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji (BPTLPiI)

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji (BPTLPiI) jest spółką zarządzającą, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm) projektem pn. „Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego – innowacja, kooperacja, rozwój”, zlokalizowanym na hałdzie pokopalnianej KWK „Brzeszcze-Silesia Ruch II” w Kaniowie. Uczestnikami projektu są samorząd terytorialny reprezentowany przez Powiat Bielski oraz prywatni inwestorzy.

BPTLPiI powstał w 2008 r. na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, przywracając te tereny do użyteczności gospodarczej.

Obecnie działalność Parku składa się z czterech podstawowych filarów: parkowego • lotniczego • transferu technologii • finansowego.

Do kluczowych klientów Parku należą: GALFA OT Polska Sp. z o.o. (kapitał niemiecki), OMG Poland Sp. z o.o. (kapitał włoski), Partner Holding Sp. z o.o. (kapitał holenderski), Frezstal Sp. z o.o., Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski.

Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów Tel. 32 750 82 32, fax 32 750 82 33 www.parklotniczy.eu

Osoba do kontaktu Irena Marek  irena.marek@parklotniczy.eu
Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl