Władze

Prezes

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się również w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest Prezesem Związku Klastrów Polskich, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP (najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce).

Krzysztof Krystowski w styczniu 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego  PZL- Świdnik, a od stycznia 2016 r. jest wiceprezesem Finmeccanica Helicopter Division. W latach 2012-2013 był Prezesem Zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006 – 2011 pracował jako menadżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy). Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset.

 

Wiceprezesi

Jarosław Bulanda, ekspert z zakresu organizacji powiązań klastrowych, doradztwa ekonomicznego zarządczego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej. W latach 2012 – 2015 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra lotniczego, od 2000 Prezes Zarządu Facility Management Experts Sp. Z o.o. Działalność wykładowa w ramach współpracy z IFMA Polska w zakresie: zarządzania nieruchomościami, audytów energetycznych, zarządzania kontraktami i inne.

Wielokrotne uczestniczył w licznych konferencjach (w tym międzynarodowych) na temat innowacyjności i nowych technologii w zarządzaniu, organizacją powiązań klastrowych oraz wykorzystaniu funduszy unijnych.

Paweł J. Nowicki z wykształcenia ekonomista Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jeden z pomysłodawców powołania Klastra BioTechMed Mazovia. Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra. Zajmuje się budowaniem i zarządzaniem relacjami z przedsiębiorstwami, partnerami naukowymi oraz publicznymi, tworzeniem konsorcjów naukowo–przemysłowych i negocjowaniem warunków umów. Przeprowadził komercjalizację wyników badań naukowych m.in. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i Instytutu Kardiologii w Aninie. Doprowadził do powstania cztery firmy technologiczne Simplicardiac Sp. z o.o., Glia Sp. z o.o., IMNTA Sp. z o.o. i Humon Sp. z o.o. z udziałem inwestorów oraz firmę doradczą BM Conulting Sp. z o.o. do Jest jednym z fundatorów oraz członkiem zarządu Fundacji Innowacyjna Polska – www.innowacyjna.pl mającej za cel podejmowanie działań związanych ze zwiększaniem innowacyjności oraz wzrostem konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. Współtwórca i organizator Międzynarodowych konferencji z cyklu Managing Innovation www.managinginnovation.pl. Od 2010 r. związany z Instytutem Nenckiego, gdzie odpowiada za transfer technologii i współpracę z przemysłem. Absolwent programu TOP 500 Innvators na Uniwersytecie Stanforda. Jest członkiem komisji ds. klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsko-Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji.