28
maja
2015

III Posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrażania POIR

8 maja 2015 r. odbyło się III Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania PO IR. Spotkanie dotyczyło propozycji kryteriów wyboru projektów dla działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki oraz zasad realizacji działania 2.2 Otwarte innowacje – wsparcie transferu technologii PO IR.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją kryteriów do działania 4.2 Pana Leszka Grabarczyka, przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej, Zastępcy Dyrektora NCBR. Następnie przeprowadzono dyskusję nad ww. propozycją z Członkami Grupy roboczej.

Następnie głos w dyskusji zabrali przedstawiciele KE, którzy podkreślili, iż omawiane kryteria przedstawiają pożądany kierunek wspierania rozwoju infrastruktury naukowej w Polsce. Restrykcyjność przyjętego podejścia jest uzasadniona celami PO IR, które przede wszystkim podkreślają potrzebę budowania potencjału przedsiębiorstw i sektora nauki w przeciwieństwie do np. ukierunkowanego na doskonałość naukową Programu Horyzont 2020.

Uwagi przedstawicieli KE dotyczyły przede wszystkim propozycji zwiększenia ponad 40% części gospodarczej projektu, a także wkładu własnego wnioskodawców powyżej 5%. Ponadto zaproponowali preferencyjne traktowanie wyższego niż 30% udziału wkładu przedsiębiorców w kosztach kwalifikowanych projektu oraz zwiększenie wagi kryteriów związanych z mobilizowaniem kapitałów własnych.

Część spotkania Grupy dotycząca omówienia zakresu projektu pozakonkursowego Otwarte innowacje rozpoczęła się prezentacją panów Jakuba Moskala, Dyrektora Departamentu Programów Własnych w Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Przemysława Sienkiewicza, doradcy odpowiedzialnego za budowę infrastruktury ekosystemu wsparcia innowacji w ARP. Prezentacja w dużej mierze odnosiła się do uwag Członków Grupy, które pojawiły się po zaprezentowaniu projektu oraz kryteriów jego wyboru podczas I spotkania Grupy Roboczej w dniu 17 kwietnia br.

Patrz również:
http://klastrypolskie.pl/news/II-posiedzenie
http://klastrypolskie.pl/news/I-posiedzenie

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl