Projekty

Związek Pracodawców Klastry Polskie odpowiadał za realizację projekt pt. Clusters in the Visegrad Group Challenges of the Future współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Projekt zakończony

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrealizował projekt pt. Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.

Projekt zakończony

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrealizował projekt pt. Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia.

Projekt zakończony

Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem w projekcie pt. „Akcelerator BioTechMed: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych w Mazowieckim Klastrze BioTechMed” finansowanego ze środków Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt zakończony

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt zakończony

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej i Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt zakończony

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl