KLASTER KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII LOTNICZYCH GENERAL AVATION

Ponadregionalna struktura organizacyjna o charakterze powiązania kooperacyjnego działająca w branży lotniczej. Jest to forma nowoczesnego powiązania stymulującego współpracę pomiędzy sferą przemysłu, nauki, administracji rządowej i samorządowej, stanowiącego ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Klaster ułatwia transfer innowacji oraz wzmacnia współpracę pomiędzy partnerami wewnątrz i na zewnątrz. Głównym celem działań Klastra jest opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego, kształtowania jego struktury, wytwarzania oraz prowadzenia prób na ziemi i w locie na potrzeby rozwoju lotnictwa General Aviation w Polsce. Obecnie w skład powiązania kooperacyjnego wchodzi  16 przedsiębiorstw,  3 jednostki naukowo-badawcze oraz  1 instytucja otoczenia biznesu

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl