30
lipca
2012

Sprawozdanie z dzialalności ZP KP

1. Prezes ZP „Klastry Polskie” Krzysztof Krystowski wziął udział w spotkaniu i dyskusji z Ministrem w Kancelarii Prezydenta Olgierdem Dziekańkim w sprawie uzyskania poparcia Prezydenta RP dla polityki rozwoju gospodarczego poprzez klastry.

2. Na zaproszenia wystosowane do Prezydenta RP  przez Wiceprezesa Zarządu ZP „Klastry Polskie” Janusza Sobieraja, Prezydent RP odwiedził siedzibę Klastra Przemysłowego COP-U im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Odbyła się również prezentacja rozwoju województwa Świętokrzyskiego w oparciu o Klaster Przemysłowy COP-U. Prezydent odwiedził również zakłady funkcjonujące w strukturach klastra.

3. Prezes ZP „Klastry Polskie” wziął udział w seminarium eksperckim „Efektywne wykorzystanie funduszy publicznych na rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie 2014-2020”. Seminarium odbyło się pod patronatem Prezydenta RP.

4. Na wniosek Klastra Przemysłowego COP im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego  w maju bieżącego roku, w siedzibie Sejmu RP, roku odbyła się konferencja naukowa na temat „Centralny Okręg Przemysłowy- wczoraj, dziś i jutro” pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. W imieniu ZP głos zabrał Pan Janusz Sobieraj.

5. Pan Minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Dzierżanowski wystąpił do ZP „Klastry Polskie” o opinie w sprawie „Projektu kierunków i założeń polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku”, spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w dniu 5 lipca 2012 i uczestniczył w nim Prezes ZP Krzysztof Krystowski. Wziął aktywny udział w dyskusji na temat wizji polskich klastrów i ich rozwoju.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl