ZPKP Poleca

Country factsheets on cluster policies and programmes

European Cluster Collaboration Platform

Development conditions for creative clusters in Poland in view of institutional environment factors, Growth and Change

Mackiewicz M., Namyślak B. (2021)

Cluster Policy in Poland—Failures and Opportunities

Kuberska D., Mackiewicz M. (2022)

Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations

V4 report; Mackiewicz M.

Benchmarking klastrów w Polsce, edycja 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Benchmarking klastrów w Polsce, edycja 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2.17 Rozwój oferty klastrów dla firm

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Regional Innovation Strategy for Mazova until 2030

Województwo mazowieckie

Krajowe Klastry Kluczowe – najważniejsze informacje

Praca.pl

Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 roku

Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

System Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) i instrumenty wsparcia KKK

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowe Klastry Kluczowe

Mazowsze Serce Polski, Polityka Klastrowa

Klastry Polskie: Sytuacja, rola i potrzeby klastrów działających w Polsce

Internationalisation of Key National Clusters

European Commission (2019), European Observatory for Clusters and Industrial Change, Cluster programmes in Europe and beyond

European Commission, Serwis Programu Inteligentny Rozwój

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój.

Role of clusters in the Polish innovation system. Central European Economic Journal

Mackiewicz, M. (2019). Role of clusters in the Polish innovation system. Central European Economic Journal, 6(1), 1-7.

Commonalities and Differences of Cluster Policy of Asian Countries: Discussion on Cluster Open Innovation; Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity

The article aims at investigating the commonalities and differences between cluster policies in selected East Asian and Southeast Asian countries: Thailand, Singapore, South Korea, and China, to outline the Asian model of a cluster policy. Clusters play a significant role in the economic development of these countries, and some practical experiences from Asia may be used to shape the cluster policy in the recovery process after the COVID-19 pandemic.

Development conditions for creative clusters in Poland in view of institutional environment factors, Growth and Change

The paper aims to identify the factors affecting the development of creative clusters, with a special focus on institutional setting. This knowledge is important for the development of regions, as clusters play a significant role in accelerating the innovation processes and networking, especially that creative industries have a particular tendency for networking. The study found that the location of creative clusters is influenced by the concentration of creative industries while institutional factors play a much smaller role.

Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations

The report was written as a result of the project Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. Visegrad Fund project No. 22030333.

Dobre praktyki klastrów

Klastry sprawdzają się jako organizacje do wdrażania polityk gospodarczych ze względu na współpracę z wieloma firmami. Podsumowujemy rozmowy prowadzone podczas „Okrągłego stołu przemysłu przyszłości” przygotowanego w ramach VII Kongresu Klastrów Polskich.

Co kształtuje politykę klastrową?

Polityka klastrowa zyskuje na znaczeniu, ponieważ klastry są ważnym elementem systemów innowacji w kontekście technologii czwartej rewolucji przemysłowej – argumentował Arkadiusz Kowalski, profesor Szkoły Głównej Handlowej

Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów.

– Inwestycje na rzecz zielonych rozwiązań wywołują obawy, że one obniżą konkurencyjność. Ja natomiast uważam, że są szansą i że już niedługo dojdzie do zielonego ładu w Polsce. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to niebywały skok, a my staramy się pomóc w przejściu tej transformacji z klasycznej ekonomii do ekonomii opartej na zielonych celach. Z naszego punktu widzenia, potrzebujemy polskiego czempiona, lidera we wdrażaniu zielonych energii, żeby zobaczyć, że da się to zrobić – powiedział Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. przy 55% redukcji emisji do 2030 roku w stosunku do roku 1990. Taki cel stawia sobie Unia Europejska

Dla Polski to szansa na skok rozwojowy oraz rozbudowę innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale także wyzwania dla przedsiębiorstw i społeczeństwa. Zmiana mentalności na bardziej proekologiczną to złożony i wymagający proces, jednak jest to jedyna droga do nowoczesnego państwa przyszłości. O Europejskim Zielonym Ładzie i jego konsekwencjach dla polskiej gospodarki dyskutowali eksperci podczas Konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki

Związek Pracodawców Klastry Polskie zauważa ogromny potencjał w zielonej energii i jest zaangażowany w debaty nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencji dla polskiego rynku energii. Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. O czym mówi nowa perspektywa na lata 2021-2027?

MFiPR informuje: Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki - to temat spotkania zorganizowanego przez Związek Pracodawców Klastry Polskie, które ma przybliżyć przedsiębiorcom priorytety nowej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W spotkaniu wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak wygląda obecnie przemysł dronowy w Polsce? Rozmowa z K.Krystowskim

Potencjał dronowy nad Wisłą tworzy się także w oparciu o silne jednostki badawczo rozwojowe, z których największą rolę odgrywa, moim zdaniem, Instytut Lotnictwa w Warszawie. Większość polskich przedsiębiorstw, pomimo ciekawych technologicznie produktów, często opartych o współpracę z jednostkami naukowymi, ma problemy ze znalezieniem na nie zbytu na rynku cywilnych zastosowań. - Krzysztof Krystowski, Prezes ZPKP i SKL, Wiceprezes ECA

RAPORT CSR.PL "Polskie drony mają potencjał" Krzysztof Krystowski

Agencja Informacyjna rozmawia z Krzysztofem Krystowskim Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego i Prezesem Związku Klastrów Polskich, Wiceprezesem European Clusters Alliance.

Agencja Informacyjna | Wywiad z Krzysztofem Krystowskim

Rozmowa z Krzysztofem Krystowskim Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego i Prezesem Związku Klastrów Polskich, Wiceprezesem European Clusters Alliance na temat tego jak wygląda obecnie przemysł dronowy w Polsce.

RDC | Liberator: na „plaster” nam klaster?

Gościem Stanisława Wojtery był Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

2020 European Semester

Country Specific Recommendations / Commission Recommendations

ZP Klastry Polskie wyróżniony przez Raport CSR

Portal informacyjny RaportCSR.pl opublikował kolejny Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W 45. edycji Raportu CSR wyróżnieni zostali: Gemini Polska i Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Dlaczego klastry powinny być rozszerzone?

Krzysztof Krystowski, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Klastrów Polskich i Śląskiego Klastra Lotniczego o kluczowej roli klastrów w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego w kierunku „zielonej” i cyfrowej przyszłości kontynentu.

Śląsk rozwija skrzydła | Wywiad z Krzysztofem Krystowskim

Firmy zaczynające od szybowców dziś produkują także motoszybowce, lekkie i ultralekkie samoloty, a także elementy do dużych samolotów cywilnych. Naszą najnowszą specjalizacją, którą mamy nadzieję rozwinąć na skalę europejską, jest przemysł dronów – mówi Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego

Travel and Tourism Industry

Sektor turystyczny jest jedną z branż najbardziej dotkniętych przez kryzys związany z koronaawirusem. Jakiego rodzaju wsparcia i jakich narzędzi potrzebują podmioty działające w sektorze turystycznym?

POLSKA: Rozwiązania w transporcie

Polski Klaster COP poszukuje przewoźników i organizacji transportowych (klastry transportowe) mających dobre relacje z przewoźnikami, które mogłyby pomóc w dostarczaniu sprzętu prosto z miejsca produkcji do miejsc przeznaczenia - portów lotniczych UE i innych (np. USA, Floryda).

ECCP | User Guidelines

How to register and create a user account etc.

European Alliance Against Coronavirus

Aktualna agenda spotkań oraz podsumowanie nagranych video konferencji

Presentation of the European Alliance Against Coronavirus

Prezentacja ECA Przeciwko Koronawirusowi wykorzystana podczas spotkania ECCP, z dn. 28/04/2020

Changes to European Regional Development Fund

Wprowadzono zmiany w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19. Obecnie istnieje większa elastyczność w zakresie finansowania.

Szeroka współpraca na rzecz polskiej doliny dronowej

Jak poinformował Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, deklaracja na rzecz utworzenia polskiej doliny dronowej została zawarta podczas konferencji Building Bridges in V4 Aviation Community. Inicjatorami są Ministerstwo Infrastruktury i Śląski Klaster Lotniczy. Deklaracja została zawarta w poniedziałek (25 listopada) w Bielsku-Białej.

Perspektywy dla lotnictwa. Dyskusja krajów Grupy Wyszehradzkiej

Współpracy przemysłowej i naukowo-badawczej sektora lotniczego Grupy Wyszehradzkiej poświęcona jest konferencja, która w poniedziałek rozpoczęła się w Bielsku-Białej. W jej trakcie podpisana została deklaracja na rzecz utworzenia w Śląskiem Doliny Dronowej.

Śląskie - O współpracy przemysłów lotniczych krajów V4 w Bielsku-Białej

Współpracy przemysłowej i naukowo-badawczej sektora lotniczego Grupy Wyszehradzkiej poświęcona jest konferencja, która w poniedziałek rozpoczęła się w Bielsku-Białej. W jej trakcie podpisana została deklaracja na rzecz utworzenia w Śląskiem Doliny Dronowej.

W Bielsku-Białej o współpracy przemysłu lotniczego krajów V4

Współpracy przemysłowej i naukowo-badawczej sektora lotniczego Grupy Wyszehradzkiej poświęcona jest konferencja, która rozpoczęła się 25 listopada w Bielsku-Białej. W jej trakcie podpisana została deklaracja na rzecz utworzenia w Śląskiem Doliny Dronowej.

Współpraca wysokich lotów

W Bielsku Białej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Śląskim Klastrem Lotniczym. Dokument w imieniu Zarządu Województwa podpisała Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Echo of the Regional Economic and Diplomacy Summit 2019, Warsaw 9-10 September 2019

Over 1000 people took part in the Regional and Economic Diplomacy Summit 2019. At the invitation of the Polish Ministry of Enterprise and Technology, representatives of national, regional and local governments, business and science from all over the world came to Warsaw to discuss about new approaches for development through economic diplomacy. It was the first such event and on such a scale in this area of Europe.

Europejski Związek Klastrów - wywiad z Krzysztofem Krystowskim dla Polska The Times

Podczas warszawskiego V Kongresu Klastrów Polskich, który był wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej” z organizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, został powołany Europejski Związek Klastrów.

Gazeta Wyborcza.BIZ: KPK PB i ZPKP chcą zachęcać biznes i naukę do udziału w programach badawczych UE

Zwiększenie udziału Polski w Programach Ramowych Unii Europejskiej wymaga systemowych działań i ścisłej współpracy.

"Cluster Collaboration Day - Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) podpisały porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w europejskim programie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, podały instytucje.

KPK PB i ZPKP chcą zachęcać biznes i naukę do udziału w programach badawczych UE

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) podpisały porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w europejskim programie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020

Związek Pracodawców Klastry Polskie wspiera KPK w zachęcaniu do udziału w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały 22 lutego 2019 r. porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w europejskim programie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Do końca programu pozostało do wykorzystania na badania naukowe i innowacje niespełna 30 mld euro.

EU Cluster Weeks - Cluster Collaboration Day | 22.02.2019 r.

The participation of Ms Anna Sobczak, Ph.D. Policy Officer in the field of advanced technologies, clusters and social economy (DG GROW) of the European Commission.

1st Visegrad Clusters Congress: heated discussions and important conclusions

V4's important role as a fast-growing market within the European Union Closer cooperation of entities in the region V4 and Industry 4.0 were the main topics of the 1st Congress of Visegrad Clusters. Over 40 experts from 7 countries - representatives of business, public administration and academic circles, mainly from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary - debated for two days, among others, about financing and the most important problems related to the activity of clusters in the V4 region and their role in the reindustrialisation of the European economy.

Współpraca w ramach klastrów napędza rozwój gospodarki

Krzysztof Krystowski: Klastry to organizacje zrzeszające przedsiębiorców, którzy na co dzień są konkurentami, a mimo to współpracują – znajdują miejsce, w którym się spotykają, żeby realizować wspólny interes, spotykają się z nauką, żeby tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Gdzie w Polsce powstaje najwięcej klastrów?

W trakcie IV Kongresu Klastrów Polskich Jadwiga Emiliewicz, wiceminister rozwoju przekonywała, że klastry mają szansę zbilansować rozwój regionalny niwelując różnice pomiędzy wschodnią i zachodnią Polską.

Rola klastrów w gospodarczym rozwoju kraju. To temat przewodni IV Kongresu Klastrów Polskich

Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki powinno opierać się o intensyfikację współpracy, interakcje, przepływ wiedzy oraz wspieranie rozwoju krajowych inteligentnych specjalizacji. Czyli wszystko to, co występuje w klastrach.

IV Kongres Klastrów Polskich

Polecamy: zdjęcia i filmy z Wydarzenia

Współpraca konkurujących na co dzień firm w ramach klastrów napędza rozwój gospodarki. Potrzebne jednak wsparcie administracji

– Klastry to organizacje zrzeszające przedsiębiorców, którzy na co dzień są konkurentami, a mimo to współpracują – znajdują miejsce, w którym się spotykają, żeby realizować wspólny interes, spotykają się z nauką, żeby tworzyć innowacyjne rozwiązania – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Emilewicz: Klastry napędem polskiej gospodarki

Klastry mogą stać się motorem napędowym polskiej gospodarki - powiedziała w środę wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas IV Kongresu Klastrów Polskich. 

Współpraca konkurujących na co dzień firm w ramach klastrów napędza rozwój gospodarki.

Klastry są potrzebne gospodarce, ale i one potrzebują wsparcia w rozwinięciu działalności czy wyjściu za granicę – podkreśla Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Dziennik Gazeta Prawna: Najwięcej klastrów związanych z wysokimi technologiami jest w Polsce Wschodniej

To dowód na to, że klastry sprawdzają się przy wyrównywaniu szans regionów, uważają eksperci.

Najwięcej klastrów związanych z wysokimi technologiami jest w Polsce Wschodniej

Krzysztof Krystowski: Najwięcej klastrów w Polsce, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, jest zlokalizowana w Polsce Wschodniej. Klastry powstają przede wszystkim tam, gdzie jest silny kapitał społeczny. To forma interakcji - z jednej strony kapitał ten wspiera powstawanie klastrów, z drugiej zaś, klastry budują kapitał społeczny.

Jakie znaczenie mają klastry w innowacyjnej działalności?

Krzysztof Krystowski: w dzisiejszej gospodarce nośnikiem wzrostu jest nie tylko konkurencja, ale również zdolność współpracy między konkurentami.

Klastry napędzą gospodarkę

Klastry mogą stać się motorem napędowym polskiej gospodarki - powiedziała w środę wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas IV Kongresu Klastrów Polskich. Jak mówiła PAP, 16 kluczowych klastrów może otrzymać wsparcie w łącznej wysokości ponad 33 mln euro.

Innowacyjne miejsca spotkań przedsiębiorców, nauki i samorządów

Jak podaje rządowy Portal Innowacji, klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą.

Klastry mogą stać się motorem napędowym polskiej gospodarki

"Jesteśmy w przededniu rewolucji internetu rzeczy (...). Od tego globalnego trendu nie ma odwrotu. W jaki sposób się w niego wpisać, żeby stał się on motorem napędowym gospodarki? Jedną z odpowiedzi jest klaster" - powiedziała wiceminister Emilewicz.

Emilewicz: Klastry napędem polskiej gospodarki

Klastry mogą stać się motorem napędowym polskiej gospodarki - powiedziała w środę wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas IV Kongresu Klastrów Polskich. Jak mówiła PAP, 16 kluczowych klastrów może otrzymać wsparcie w łącznej wysokości ponad 33 mln euro.

Najwięcej klastrów związanych z wysokimi technologiami jest w Polsce Wschodniej

Najwięcej klastrów, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, zlokalizowano w Polsce Wschodniej

Kluczowe klastry mają nadać impet gospodarce

Współpracującym firmom łatwiej walczyć o nowe rynki. Rząd też stawia na takie grupy - chce aby włączyły się we flagowe projekty.

Gospodarka silna przemysłem. Warto pomyśleć o programie COP XXI

Jesteśmy krajem, w którym udział przemysłu w gospodarce wciąż jest dość wysoki. Cieszyliśmy się z każdej, najmniejszej inwestycji. Teraz przyszedł czas na bardziej świadome sterowanie w kierunku tych o wysokiej wartości dodanej.

Krystowski: Strategia ma dobrze wyglądać nie tylko na papierze

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwana potocznie planem Morawieckiego, to dokument, który przyjąłem z dużym zainteresowaniem. Samo jej powstanie, nadające kierunek wysiłkom gospodarczym państwa, stanowi dowód, że rząd odszedł od modnego niegdyś liberalnego hasła, że „najlepszą polityką gospodarczą jest brak polityki gospodarczej”
Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl