Konferencja

Zobacz więcej

W obiektywie:

Zobacz więcej

Wideo:

Obrady Zgromadzenia Ogólnego i posiedzenie Rady Klastrów Związku Pracodawców Klastry Polskie

Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki

Konferencja podsumowująca wyniki badania Benchamarking klastrów w Polsce - edycja 2022

9 Kongres Klastrów Polskich

Zobacz więcej

NEWSLETTER:

ZPKP Poleca:

Wydarzenia:

Pozostałe wydarzenia