KLASTER MAREK TURYSTYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

KLASTER MAREK TURYSTYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

 

zrzesza podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Skupiamy przedstawicieli branży świadczących zarówno usługi jak i produkty turystyczne. Działania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej dotyczą wielu aspektów. Poza typowo organizacyjnymi, działania nastawione są również na organizację konferencji,  seminariów, misji gospodarczych, wystaw i targów, a także prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej wydaje własne Publikacje i różnego rodzaju Katalogi promujące działalność podmiotów zrzeszonych w klastrze podmiotów.

 

Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług turystycznych, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami.

 

Adres:

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok

Tel./fax.: 85 652 61 07

E-mail: biuro@klasterturystyczny.pl

Strona www:  www.klasterturystyczny.pl

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl