Klaster Fotoniki i Światłowodów

Krajowy Klaster Kluczowy funkcjonujący w obszarze zaawansowanych technologii fotonicznych

Zrzesza: start-up’y, przedsiębiorstwa technologiczne, jednostki naukowo-badawcze, firmy otoczenia biznesu wyspecjalizowane we wsparciu procesów b+r oraz odbiorców technologii fotonicznych.

Głównym celem działania klastra jest budowa silnego polskiego sektora fotonicznego poprzez wspieranie rozwoju zrzeszonych podmiotów oraz transfer innowacyjnych technologii. Kształtujemy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw z branży fotonicznej oraz firm korzystających z technologii światłowodowej, przyczyniamy się do wzrostu ich konkurencyjności poprzez dostarczanie wiedzy, wymianę dobrych praktyk, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie współpracy firm i instytucji. Od 2021 jesteśmy w gronie najlepszych polskich klastrów dzięki zdobyciu statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

W ramach klastra:

·      projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania fotoniczne

·      tworzymy partnerstwa przemysłowe i uczestniczymy w międzynarodowych sieciach współpracy

·      inicjujemy działania i projekty wpływające na rozwój zrzeszonych w klastrze podmiotów

·      prowadzimy warsztaty i demonstracje technologii dla przemysłu

·      posiadamy zaplecze laboratoryjno-demonstracyjne

·      świadczymy profesjonalne usługi okołobiznesowe wspierające wdrażanie innowacji (ochrona IP, audyty, dofinansowania)

·      kształcimy specjalistyczne kadry dla Przemysłu 4.0

·      uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych targach oraz konferencjach branżowych

·      promujemy osiągnięcia polskiej fotoniki i sukcesy naszych klastrowiczów, edukujemy młodzież

·      bierzemy czynny udział w grupach i panelach eksperckich

 

 Dotychczas zrealizowaliśmy już:

·      pozyskanie ok. 0.5 mld zł środków zewnętrznych dla polskiej branży fotonicznej

·      wsparcie naszych klastrowiczów w procach otwarcia centrów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych

·      wsparcie we wdrożeniu do przemysłu  ponad 20 technologii

·      aktywny udział w Grupach Roboczych m. in. Krajowych i Regionalnych Inteligentnej Specjalizacji

·      udział w Programie Doktoraty Wdrożeniowe, a także szeregu inicjatyw mających na celu edukowanie młodzieży i tworzenie specjalistycznych kadr (m.in. projekty: Piknik Naukowy, Lubelski Festiwal Naukowy, Przedsiębiorcze Dzieciaki, cykl praktyk i staży studenckich, webinar „Zaplanuj karierę z fotoniką” warsztaty dla uczniów i studentów, patronaty w szkołach)

·      organizacja oraz współorganizacja ogólnopolskich wydarzeń dotyczących technologii fotonicznych oraz wsparcie udziału przedstawicieli Klastra w najważniejszych wydarzeniach branżowych takich jak: Photonics West, European Cenference on Optical Communication, Photonics Europe, Optical Fiber Sensors, The Optical Fiber Communication Conference and Exposition odbywających się na całym świecie

·      promocja osiągnięć polskiej fotoniki oraz naszych klastrowiczów w ogólnopolskich mediach (m.in. publikacje we „Wprost”, „Forbes”, „Puls Biznesu”, „Business Insider”, „Dziennik Wschodni”, „Do Rzeczy”, „Stock Market”, „My Company”, „Rzeczpospolita”)

 

Siedziba klastra (koordynatora klastra – Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów) mieści się w Lublinie, zwanym kolebką polskich światłowodów. To właśnie w stolicy Lubelszczyzny naukowcy z Wydziału Chemii UMCS, już w połowie lat 70-tych XX wieku, wytworzyli pierwsze polskie światłowody, a Pracowania Technologii Światłowodów UMCS jest jednym z wiodących zespołów badawczych w zakresie technologii światłowodowych w Europie. Innowacyjna polska technologia światłowodowa jest doceniana za granicą i w oparciu o nią powstaje wiele specjalistycznych rozwiązań na światowym poziomie.

Fotonika została uznana przez Komisję Europejską za jedną z pięciu kluczowych technologii (Key Enabling Technology) dla strategii rozwoju Europy, a globalny rynek fotoniczny w 2019 roku miał wartość 654 mld dolarów przy wzroście CAGR aż 7%. Wedle prognoz w 2025 roku jego wartość ma wynieść 1 bln dolarów. Dynamiczny rozwój fotoniki w XXI wieku, znaczny potencjał naukowo-wdrożeniowy rodzimych technologii oraz coraz szersza gama zastosowań rozwiązań fotonicznych wpłynęły na pojawienie się w Polsce start-up’ów, firm oraz instytutów działających w tym obszarze. Aktywne działania, inwestycje oraz dotacje w fotonikę mogą zdecydowanie wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki i sprawić, że w zdecydowanie większej skali polski przemysł będzie się opierał na innowacyjnych, nowoczesnych i zarazem rodzimych technologiach oraz unikatowej wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych współpracą lub dołączeniem do naszego Klastra zachęcamy do kontaktu:

 

Małgorzata Kolary-Woźniak

Manager ds. Rozwoju Klastra

mkolary@klaster-fotoniki.pl

biuro@klaster-fotoniki.pl

+48 539 744 922


Działalność :

Udział w prestiżowych projektach oraz przedsięwzięciach na rzecz rozwoju fotoniki:

  • GRUPY ROBOCZE KIS - Członkowie Klastra aktywnie działają w obrębie zorganizowanej i prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Grupy Roboczej do spraw Krajowej Inteligentnej Specjalizacji FOTONIKA. Głównym celem  Grupy jest identyfikacja barier rozwojowych dla całej dziedziny oraz podejmowanie działań mających na celu rozwój i wsparcie fotoniki. 
  • DOKTORATY WDROŻENIOWE - Członkowie Klastra biorą aktywny udział w programie doktoratów wdrożeniowych. Jesienią 2017 r. rozpoczęła się jego pierwsza edycja, w której uczestniczyły przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze. Doktoranci zatrudnieni w przedsiębiorstwach realizują w ramach swoich prac badania związane z zagadnieniami istotnymi dla firm, a jednocześnie mogą korzystać z aparatury i dodatkowej opieki merytorycznej ze strony uczelni. 
  • INNOFOTON - Zgodnie z opinią Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uznano za zasadne ustanowienie programu sektorowego INNOFOTON. Członkowie Klastra zainicjowali i koordynowali prace w zakresie przygotowania wyczerpującej, rzetelnej dokumentacji pozwalającej na złożenie wniosku 
  • WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE - Członkowie Klastra Fotoniki i Światłowodów brali czynny udział w przygotowaniu agendy badawczej na potrzeby programu Wspólne Przedsięwzięcie pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych, uruchomionego w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwa Lubelskiego. W ramach programu przewidziane są konkursy na najlepsze projekty dotyczące innowacyjnych, polskich technologii wytwarzania elementów fotonicznych. 
  • TARGI I KONFERENCJE - Częścią działalności Klastra jest udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, wystawach oraz targach. Członkowie Klastra uczestniczą uczestniczą w takich wydarzeniach jak Photonics West, European Cenference on Optical Communication, Photonics Europe, Optical Fiber Sensors, The Optical Fiber Communication Conference and Exposition i odwiedzili dotychczas takie miejsca jak: Los Angeles, Hongkong, Curitiba, Algier.

Adres:
ul. Stanisława Dubois 6/3
20-061 Lublin

Informacje ogólne o klastrze:
Nazwa: Klaster Fotoniki i Światłowodów
Podstawa prawna: umowa partnerstwa
Liczba członków w klastrze: 52
Rok założenia: 2012
Koordynator Klastra : Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Adres mailowy: biuro@klaster-fotoniki.pl
www : www.klaster-fotoniki.pl

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl