Evoluma Klaster Przemysłowy

Evoluma Klaster Przemysłowy należy do największych klastrów z branży przemysłowej w Polsce. Posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, nadany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, klastrom o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. 

Członkowie Klastra: Evoluma Klaster Przemysłowy zrzesza 145 podmiotów, w tym 121 przedsiębiorstw działających w przemyśle w zakresie usług, produkcji, handlu i najnowocześniejszych technologii oraz 24 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Klaster skutecznie współpracuje z partnerami zagranicznymi, wspierając rozwój swoich Członków na rynku europejskim. Wyróżnia nas profesjonalizm, innowacyjność, partnerskie i praktyczne podejście, elastyczność operacyjna oraz szybkość w działaniu.

Kierunki rozwoju

- realizacja wspólnych projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem nowych produktów, tworzeniem konsorcjów w zakresie opracowania i -wdrożeń innowacji, badań i rozwoju
- działania wspierające internacjonalizację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ekspansję międzynarodową firm klastra
- współpraca instytucjonalna z klastrami i organizacjami w celu wzrostu kompetencji pracowników firm oraz jakości kształcenia zawodowego przyszłych kadr
- kooperacja w dziedzinie usług podwykonawczych w zakresie obróbki metali
- przygotowanie kadr na potrzeby branży
Evoluma Klaster Przemysłowy powstał z inicjatywy Centrum Promocji Podlasia.

Koordynator Klastra Przemysłowego Evoluma: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.

OFERTA

Specjalizacje Klastra

- maszyny i urządzenia rolnicze oraz dla przemysłu spożywczego
- sektor medyczny: implanty, narzędzia dla ortopedii i traumatologii
- osprzęt dla branży jachtowej
- maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe dla budownictwa
- meble metalowe
- maszyny, urządzenia i części mechaniczne związane z obróbką metali
- produkcja systemów i instalacji LPG
- rozwiązania w obszarze elektromobilności
- rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji
- specjalistyczne usługi kooperacyjne i podwykonawcze dla branży metalowej
- usługi doradcze, informatyczne i szkoleniowe wspierające branżę
- rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 oraz 5.0
- Druk 3D.

Evoluma Klaster Przemysłowy

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
Ul. Żurawia 71 lok. 2.04 (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny)
15-540 Białystok

Ul. Pułaskiego 73 lok. 208, 209
16-400 Suwałki

Godziny pracy biura
Poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

https://www.metalklaster.pl
biuro@metalklaster.pl
+48 85 722 24 56

NIP: 542-293-93-11
REGON: 200026571
KRS: 0000238335Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl