Klaster Technologii Wodorowych

Pierwszy Polski Klaster Technologii Wodorowych działa od 2017 i koordynowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

 

Dziś Klaster tworzy ponad 60 firm, wśród których znajdują się eksperci i przedsiębiorcy z różnych obszarów technologii zeroemisyjnych, energetyki lub inżynierii, instytucje naukowe, a także władze wojewódzkie i samorządowe.

 

Naszą misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych. Prowadzimy działania mające na celu promocję firm krajowych, analizujemy światowe i europejskie trendy. Pomagamy wdrażać strategie biznesowe, budować partnerstwa i ułatwiać wymianę wiedzy poprzez konferencje, seminaria i projekty EU na rzecz Klastra i jego firm.

 

W lipcu 2021 roku, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza umowę na usługi doradcze. Jest ona dowodem na wspólne działania tych podmiotów w zakresie wspierania inwestycji w technologie czystego wodoru.

 

W ciągu ostatnich 2 lat trzykrotnie zwiększyliśmy liczbę firm członkowskich. Jesteśmy inicjatorami i prowadzimy projekty rozpoznawalne nie tylko w skali kraju, ale również globalnie (Pomorska Dolina Wodorowa, NeptHyne, czy najnowszy w portfolio projekt H2Global)

 

Flagowym projektem Klastra jest organizowana od 2018 roku międzynarodowa konferencja wodorowa PCHET. Wydarzenie jest kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych i ułatwia wymianę doświadczeń z przedstawicielami firm wiodących na dynamicznie rozwijającym się                      i innowacyjnym rynku wodorowym.

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl