Mazowiecki Klaster ICT

Mazowiecki Klaster ICT – jeden z siedmiu pierwszych Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce, jedyny Krajowy Klaster Kluczowy na terenie województwa mazowieckiego i w Warszawie.

Działalność klastra koncentruje się w branżach: ICT, kosmicznej, energetycznej. Horyzontalny aspekt technologii ICT, jako główny obszar działania Mazowieckiego Klastra ICT, pozwala na współdziałanie i realizację projektów z prawie każdego obszaru gospodarki Polski i Unii Europejskiej.

Zakres działania Klastra jest ukierunkowany na tworzenie wartości dodanej poprzez budowanie konsorcjów projektowych współpracujących ze sobą członków Klastra. Obecnie Mazowiecki Klaster ICT łączy we współpracy blisko 300 przedsiębiorstw, 5 instytutów naukowo-badawczych, 6 renomowanych polskich uczelni wyższych, 3 fundusze inwestycyjne oraz instytucje otoczenia biznesu. Suma przychodów członków Mazowieckiego Klastra ICT wynosi 20 mld zł. Członkowie Klastra zatrudniają łącznie 300 tys. pracowników.

Mazowiecki Klaster ICT, jako jedyny polski klaster, jest członkiem dwóch Europejskich Strategicznych Partnerstw - ICT4Future oraz Energy In Water. Ponadto, Mazowiecki Klaster ICT posiada Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

 

Kluczowe specjalizacje:

• ICT;

• telekomunikacja;

• inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne;

• technologie geoinformacyjne;

• energetyka;

• technologie kosmiczne.

 

Strategiczne cele:

• włączenie członków Klastra oraz Polski w czwartą rewolucję przemysłową (obszary przemysł kosmiczny i energetyka);

• ekspansja polskich przedsiębiorców we współpracy z firmami z regionu Europy Centralnej i Wschodniej na rynki światowe;

• inkubacja i akceleracja polskich startupów;

• wsparcie rozwoju innowacji w ramach realizacji projektów konsorcjalnych.

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl