REGIONALNY KLASTER DRZEWNY

Regionalny Klaster Drzewny powstał w 2007 roku jako pierwszy Klaster Lubelszczyzny pod nazwą

Stowarzyszenie Lubelskie Drewno. Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą lubelskich

przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną organizację

biznesową. Działania RKL  już od samego początku funkcjonowania były nastawione na rozwój,

zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego, miały na  celu wykorzystanie istniejących

i funkcjonujących zrębów współpracy przedsiębiorstw, pomocy przedsiębiorcom i ich

wzajemnej kooperacji oraz podwyższenia atrakcyjności regionu. Klaster zrzesza przedsiębiorstwa

i instytucje związane z wieloma branżami. Prowadzimy współpracę z ośrodkami badawczymi,

uczelniami wyższymi – między innymi Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym,

Parkiem Naukowo – Technologiczny, władzami miasta – Urząd Marszałkowski w Lublinie,

a także realizujemy projekty europejskie. Od szeregu lat ściśle współpracujemy też z

Lubelską Izbą Rzemieślniczą w zakresie doszkalania, kształcenia oraz kursów w

zawodach rzemieślniczych. Przygotowujemy również do  egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Obecnie zrzeszamy blisko 60-ciu przedsiębiorców różnych branż.

Ul. Emilii Plater 

20-814 Lublin   

Tel: 510-059-899

E-mail : biuro@lubelskiedrewno.eu

Strona www: www.lubelskiedrewno.org

 

Osoba do kontaktu:

Agata Putowska

Tel: 518-312-810

E-mail:agataputowska@gmail.com

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl