11
marca
2015

Fundacja Sport na Zdrowie | 17.04.2015 r. - Zaproszenie na konferencję o chorobach cywilizacyjnych u dzieci

KONFERENCJA
„Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym u dzieci i młodzieży – innowacyjne metody i modele terapii i wsparcia ”, edycja II
Dzień: 17 kwiecień 2015
Miejsce: Park Naukowo Technologiczny w Gdańsku ul. 3 Lipy 3;
Budynek C, sala FGH

 

Cel główny konferencji to zaapelowanie do lekarzy, rodziców, nauczycieli WF, nauczycieli nauczania początkowego, trenerów i opiekunów dzieci i młodzieży by zjednoczyli swoje siły i kompetencje w działaniu na rzecz propagowania idei aktywnego życia wśród dzieci z chorobami cywilizacyjnymi tj. m.in. astmą, atopowym zapaleniem skóry, alergia i otyłością.

Fundacja Sport na Zdrowie aktywnie działa na rzecz edukacji w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, wspiera kulturę fizyczną wśród osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, propaguje sport, jako narzędzie przeciwdziałania patologiom społecznym. Największe kompetencje Fundacja posiada w zakresie wspierania dzieci i młodzieży cierpiącej na astmę i alergie.

Fundacja Sport na Zdrowie w konsorcjum z Sopockim Klubem Żeglarskim powołała Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej. Misją ośrodka jest innowacyjne podejście do chorób cywilizacyjnych wśród dzieci m.in. astma, alergia, atopowe zapalenie skóry, otyłość i inne choroby cywilizacyjne.Wszystkie prowadzone programy oparte są o doświadczenia i wskazania naszych obecnych partnerów merytorycznych m.in. Szpitala Dziecięcego Polankiim. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Koncepcja funkcjonowania ośrodka została wypracowana w ramach szkolenia „Ekspert Innowacji w Klastrze” prowadzonego w okresie od listopada 2012 do września 2013 r. przez światowej klasy eksperta prof. Mario Raicha, a organizowanym przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP.

Projekt wykorzystuje bardzo istotne atuty, które wyróżniają Sopot spośród innych miejscowości w kraju – wyjątkowe warunki klimatyczne, trenerów światowej klasy oraz lekarzy specjalizujących się w leczeniu astmy i alergii i innych chorób cywilizacyjnych u dzieci. Celem Ośrodka jest wprowadzenie innowacyjnych metod wspierania leczenie farmakologicznego dzieci chorych polegających na tzw. aktywizacji sportowej chorych poprzez opracowanie indywidualnej terapii dla chorego, stosowanej do jego potrzeb i możliwości.

Obecnie prowadzimy programy rehabilitacji w wodzie skierowane do dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne, od września planujemy rozpocząć przyjmowanie dzieci na turnusy rehabilitacyjne. Nasz Ośrodek jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce.

Wiedza o pozytywnej roli uprawiania sportu w przebiegu astmy, alergii i otyłości bardzo powoli przebija się do świadomości społecznej. Nasza fundacja oprócz działalności informacyjnej stawia na szybkie i efektywne wprowadzanie najnowszych osiągnięć terapii sportowej w życie poprzez praktyczne zajęcia z grupami młodych astmatyków i otyłych, oraz opiekujących się nimi, na co dzień nauczycieli i wychowawców. Działalność ta nie jest prowadzona przez żadne organy państwowe, nie ma możliwości jej refundacji z NFZ. Występuje tutaj, zatem poważna luka, którą na chwilę obecną skutecznie mogą zapełnić tylko organizacje pozarządowe wraz ze wsparciem ekspertów.

 

W imieniu Organizatorów: Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacji Sport na Zdrowie, InnoBaltica oraz Partnerów: GUMed, AWFiS Gdańsk, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 
Ewa Lewandowska
Prezes Fundacji


Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
www.cen.gda.pl w dniach 30 marzec – 15 kwiecień

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


PROGRAM KONFERENCJI


900 - 930

Rejestracja uczestników

930- 950

Uroczyste Otwarcie konferencji :

  • Hanna Zych – Cisoń - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
  • Tomasz Sławatyniec - Dyrektor Szpitala Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
  • Profesor Barbara Kamińska - Ordynator Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny; Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii
  • Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty
  • Ewa Lewandowska - Prezes Fundacji „Sport na Zdrowie”

950- 1010

„Epidemiologia chorób cywilizacyjnych – skala problemu na początku XXI wieku” mgr Artur Walkiewicz, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

1010- 1030

„Otyłość wśród i dzieci i młodzieży”profesor Barbara Kamińska - ordynator Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii

1030-1050

„Jakościowe zaburzenia odżywania”dr n.med.Teresa Małaczyńska - Kierownik Oddziału Alergologii i Chorób Płuc, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii

1050-1120

„Refluks żołądkowo-przełykowy a choroby układu oddechowego”

lek. med. Elżbieta Gąsecka; Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

1120-1150

PRZERWA KAWOWA

1150-1210

„Tyłem do ucznia” - problematyka styku systemu oświaty i służby zdrowia Profesor Tomasz Frołowicz Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku

1210-1230

„Edukacja włączająca” - Marzena Kozłowska Konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

1230-1245

„Basen solankowy jako innowacyjna metoda terapii atopowego zapalenia skóry – przestawienie wyników ankiet uczestników pilotażowego programu” lek. med. Justyna Dolny - Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku


1245-1300

„Model funkcjonowania Ośrodka Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej dla dzieci w zakresie chorób cywilizacyjnych podsumowanie roku działalności Ośrodka”Joanna RentfleiszDyrektor Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej

1300-1320

PODSUMOWANIE i APEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI DO SPOŁECZEŃSTWA

  • Hanna Zych – Cisoń - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
  • Profesor Barbara Kamińska- Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii
  • dr n.med.Teresa Małaczyńska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii
  • Profesor Tomasz Frołowicz Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku
  • Ewa Lewandowska - Prezes Fundacji „Sport na Zdrowie”

II Część warsztatowa dla rodziców

/sale FGHA/

 

1530 - 1600

Rejestracja uczestników

 

1600 - 1620

„Problem suchej skóry – nie tyko w atopii” – dr n.farm Bogusław Pilarski

SALA F

1620- 1800

Jakość życia dzieci i młodzieży z otyłością - ekspert: prof. Barbara Kamińska - ordynator Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii

Zaproszeni paneliści: nauczyciel, fizjoterapeuta,

SALA G

1620-1800

Jakość życia dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry i alergią pokarmową ekspert: lek. Med. Justyna Dolny Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

Zaproszeni paneliści: nauczyciel, fizjoterapeuta, dietetyk,

SALA H

1620-1800

Jakość życia dzieci i młodzieży z astmą ekspert: lek.med Elżbieta Gąsecka Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

Zaproszeni paneliści

SALA A

1620-1800

Jakość życia dzieci i młodzieży z chorobami neurologicznymi ekspert: lek. med. Hanna Prajs Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

Zaproszeni paneliści

1800-1900

Warsztaty z zakresu teorii praktyki WET Wrappingu (mokrych opatrunków)

Prowadzący: Hubert Godziątkowski

/obowiązuje osobna rejestracja/

                                                                                                                

 

 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl