Dołącz do nas

 Deklaracja Przystąpienia do Związku Pracodawców Klastry Polskie

 

 

 

 

Warszawa, dn. ………………….. 2012 r.

 

…………………………

…………………………

…………………………                                          

 

Do Związku Pracodawców

                                                   ”KLASTRY POLSKIE”

                                                            ul. Księcia Bolesława 1/3

                                                01-452 Warszawa
                                                     Nr KRS: 0000420283

 

 

 

Deklaracja przystąpienia

 

 

Działając w imieniu…………………………………………………………………………………………, niniejszym oświadczamy chęć przystąpienia do Związku Pracodawców ”KLASTRY POLSKIE” z siedzibą w Warszawie.

 

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze statutem oraz innymi aktami wewnętrznymi stowarzyszenia.

 

Zobowiązujemy się tym samym wykonywać obowiązki członkowskie, w tym opłacać należne składki członkowskie w Związku Pracodawców ”KLASTRY POLSKIE”.

 

 


 

Pliki do pobrania

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl