03
kwietnia
2013

Podlaskie klastry wzorem współpracy między przedsiębiorcami i uczelniami

- Współpraca między przedsiębiorcami zrzeszonymi w naszych klastrach od samego początku układa się bardzo dobrze – mówi Tomasz Kozłowski, koordynator WKB, KMT i KIOB. – A z miesiąca na miesiąc możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami.  

 

Wschodni Klaster Budowlany to przykład prężnie działającej i rozwijającej się organizacji. - Sukcesy jakimi możemy się pochwalić to przede wszystkim bardzo dobra współpraca nie tylko między przedsiębiorcami, ale również  z uczelniami należącymi do klastra – mówi Koordynator Klastra. We wrześniu 2011 roku na Politechnice Białostockiej odbyło się I Forum Polskich Klastrów Budowlanych, które zaowocowało podpisaniem listu intencyjnego o współpracy międzyklastrowej, ukierunkowanej także na wspólne przedsięwzięcia rynkowe i wspólne działania marketingowe. Poza tym Politechnika Białostocka podpisuje kolejne bezpośrednie umowy o współpracy z firmami budowlanymi z WKB (Budimex Danwood, Unibep S. A. czy Palisander). Firmy należące do Wschodniego Klastra Budowlanego na co dzień współpracują z rynkami Skandynawii, Norwegii, Niemiec czy Rosji. Są jednak przekonane, że mogą śmiało konkurować z przedsiębiorcami  na całym świecie. – W najbliższym czasie w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego powstanie wspólna oferta handlowa, dzięki której firmy zrzeszone w klastrze będą bardziej konkurencyjne, a oprócz tego wspólnie będą mogły szybciej i pewniej podbijać rynki zagraniczne – dodaje Tomasz Kozłowski. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Misja gospodarcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozwoliła przedsiębiorcom zapoznać się działalnością firm i przedsiębiorców z ZEA, a liczne spotkania biznesowe oprócz nadziei na współpracę z tamtejszymi przedsiębiorcami przyniosły też korzyści na polu poznania tamtejszej branży budowlanej  oraz wymiany doświadczeń. Kolejnym krokiem klastrowiczów będzie udział w jednym ze światowych targów budowlanych, na których z pewnością przedstawią swoją ofertę.

Przykładem udanej współpracy między przedsiębiorcami z jednej branży jest także Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej. - Jednym z elementów współpracy będzie wspólna strona internetowa firm z branży turystycznej, która stanie się platformą wszelkich informacji o regionie Polski Wschodniej, a także o konkretnych klastrowiczach – mówi Kozłowski. - Dodatkowo każdy z nich będzie miał zakładkę, gdzie użytkownicy będą mogli poznać ofertę, a także najciekawsze eksponaty natury i kultury znajdujące się w pobliżu - dodaje. W ramach portalu umieszczane będą akcje i wydarzenia promocyjne, a wirtualna mapa pozwoli internautom zaplanować podróż i wybrać najlepszą ofertę. Sami klastrowicze będą także mieli możliwość zamieszczania informacji i wydarzeń. Współpraca między klastrowiczami pozwoli zapewnić odpowiednie zniżki przy korzystaniu z kilku ofert, o czym będzie można dowiedzieć się właśnie ze strony Klastra.


Ale to nie wszystko.  W lutym 2013r. przedstawiciele Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej byli z wizytą w Grodnie. Jej celem było nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze turystyki w tej części Białorusi. – Natomiast już na przełomie maja i czerwca 2013 roku planowana jest misja gospodarcza do Rosji, która z pewnością przyniesie naszym klastrowiczom duże korzyści i otworzy nasz rynek turystyczny dla turystów ze wschodu Europy – mówi Tomasz Kozłowski.

 

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zrzesza 18 podmiotów, w tym: dwie uczelnie, dwa stowarzyszenia i 14 przedsiębiorstw.

Podstawowym celem projektu jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych, finansowych i szkoleniowych, procesów biznesowych i marketingowych, jednostek z sektora B+R. W konsekwencji realizacji tego celu wymiernym efektem funkcjonowania Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu jest wzrost jakości świadczonych usług biznesowych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co z kolei stanowi warunek konieczny do zbudowania nowoczesnej gospodarki. - Zbudowanie innowacyjnej sieci współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu pośrednio przyczynia się do podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego regionu Polski Wschodniej oraz ograniczenia postępującej marginalizacji tej części kraju – podkreśla Tomasz Kozłowski.

 

Przedsiębiorcy i uczelnie zrzeszone w Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu mieli okazję brać udział w licznych misjach gospodarczych do: Francji, Stanów Zjednoczonych i Chin oraz w międzynarodowych konferencjach w Kuala Lampur czy Mumbaju.  Każda z misji przyniosła nie tylko nowe doświadczenia i kontakty biznesowe. Przedsiębiorcy mieli okazję poznać specyfikę np. rynków Azji, ich potencjał rozwojowy czy możliwości współpracy. Misja gospodarcza do Stanów Zjednoczonych przyniosła natomiast nowe kontakty handlowe, podpisanie listów intencyjnych o współpracy i partnerstwie z amerykańskimi organizacjami biznesowymi, a co najważniejsze nowe doświadczenia i wiedzę na temat funkcjonowania powiązań gospodarczych w USA.


Bogdan Węgrzynek

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl