28
grudnia
2021

ZPKP | Podsumowanie 2021 r.

Podsumowanie 2021 | Związek Pracodawców Klastry Polskie

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do końca 2021 roku.

Chcielibyśmy podziękować Państwu za wysiłek i wsparcie, które okazaliście nam w ciągu ostatnich miesięcy. Bez waszej pomocy, zaangażowania i pozytywnego nastawienia wiele z tegorocznych osiągnięć nie byłoby możliwe. Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie działalności ZP Klastry Polskie w 2021 roku.

Najważniejsze wydarzenia, w które zaangażowany był ZPKP:

7 Kongres Klastrów Polskich | Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbył się pod hasłem „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027”. Eksperci debatowali na temat finansowania rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19.

https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-7-kongres-klastrow-polskich,444.htm

Konferencja „Europejski Zielony Ład" | 7 lipca 2021 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów, którego głównym organizatorem jest Związek Pracodawców „Klastry Polskie”.

https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-konferencja-%E2%80%9Eeuropejski-zielony-lad-i-jego-konsekw,435.htm

Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów  | ZPKP był współorganizatorem wydarzenia Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów w ramach Europejskiego Forum Przyszłości ( 06-08.10.2021r.).

https://klastrypolskie.pl/news/save-the-date-08-10-2021-slaskie-dni-lotnictwa-i-dronow-juz-,441.htm

Partner konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?" | Tegoroczna edycja Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” dedykowana była przedstawieniu możliwości, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami dzięki nowej perspektywie finansowej. 

https://klastrypolskie.pl/news/zpkp-partnerem-konferencji-%E2%80%9Ejak-skutecznie-tworzyc-strateg,448.htm

ZPKP partnerem 4th Annual Conference CURPAS | Konferencja CURPAS 2021 poświęcona pojazdom bezzałogowym pod hasłem "Highly automated / Autonomous on three levels", organizowana przez niemieckie stowarzyszenie CURPAS " w dn. 10-11 czerwca 2021 w Wildau pod Berlinem.

https://klastrypolskie.pl/news/zpkp-partnerem-4th-annual-conference-curpas,429.htm

Udział w pracach Komitetów i grup:

Prace w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz w Grupie roboczej ds. wdrażania POIR.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - udział w pracach dot. Programu Pracy dla Klastra 4 do Horyzon Europa.

Działalność ZPKP w ramach European Clusters Alliance:

ZPKP organizacja członkowska ECA i EUCLES | Związek Pracodawców Klastry Polskie w 2021 aktywnie uczestniczył w pracach dwóch organizacji międzynarodowych ECA i EUCLES.

https://klastrypolskie.pl/news/zpkp-organizacja-czlonkowska-eca-i-eucles,456.htm

Inna działalność:

ZPKP został przyjęty do Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika MŚP | https://klastrypolskie.pl/news/zpkp-zostal-przyjety-do-rady-przedsiebiorcow-przy-biurze-rze,439.htm

Częścią wydarzenia 7 Kongres Klastrów Polskich był „Okrągły stół przemysłu przyszłości” Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości poświęcony dobrym praktykom w zakresie rozwoju kompetencji potrzebnych na rynku pracy w nadchodzących latach | https://klastrypolskie.pl/news/dobre-praktyki-klastrow-,450.htm

ZP Klastry Polskie był zaangażowany w przygotowanie spotkań w ramach cyklu „Connect Scale Up" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Klastry Polskie podpisały list o współpracy | Podczas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów" Sieć Badawcza Łukasiewicz i Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały list intencyjny o współpracy w ramach realizacji projektów i prac badawczych | https://klastrypolskie.pl/news/lukasiewicz-i-klastry-polskie-podpisaly-list-o-wspolpracy,436.htm

Ekonomia społeczna na WELCONOMY FORUM, czyli dyskusja o zrzeszaniu się „Konsorcja, klastry, franczyzy - ekosystemy ekonomii społecznej” | Prowadzenie i merytoryczna organizacja panelu dyskusyjnego podczas XXVIII Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń | https://klastrypolskie.pl/news/ekonomia-spoleczna-na-welconomy-forum-czyli-dyskusja-o-zrzes,434.htm

ZPKP objął patronat nad Konkursem "Fabryka Przyszłości" | Konkurs to propozycja dla małych, średnich i dużych firm, w których wdrożenie cyfryzacyjne przeprowadzone w ostatnich dwóch latach przyniosło wymierne korzyści | https://klastrypolskie.pl/news/zpkp-objal-patronat-nad-konkursem-fabryka-przyszlosci-,428.htm

Konsultacje dotyczące nowego programu FENG 2021-2027 | zebranie wśród organizacji członkowskich ZPKP uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i przekazanie uwag do projektu w imieniu KP |  https://klastrypolskie.pl/news/konsultacje-dotyczace-nowego-programu-feng-2021-2027-,414.htm

ZPKP partnerem projektu Innovation Coach | Projekt Innovation Coach jest to II ścieżka Instrumentu STEP Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk | https://klastrypolskie.pl/news/zpkp-partnerem-projektu-innovation-coach,447.htm

Członek Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe firma AMZ KUTNO S.A., która została zgłoszona w XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta przez Związek Pracodawców Klastry Polskie została Laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Firma Rodzinna | https://klastrypolskie.pl/news/amz-kutno-s-a-laureatem-nagrody-gospodarczej-prezydenta-rp,446.htm

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl