17
kwietnia
2024

Po warsztatach CAFEIN w Warszawie

W trakcie intensywnych warsztatów projektu CAFEIN, które odbyły się niedawno w Warszawie, uczestnicy mieli okazję spotkać się z partnerami z krajów członkowskich. To wyjątkowa platforma do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz budowania wspólnego planu działania na rzecz przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Projekt CAFEIN ma na celu połączenie ekosystemów innowacji, z myślą o przyspieszeniu procesów transformacyjnych poprzez stworzenie spójnego planu działania. Partnerzy skupieni w ramach projektu dążą do ułatwienia porównania głównych schematów finansowania w Europie poprzez integrację europejskich stowarzyszeń klastrów, przedsiębiorstw, władz publicznych oraz interesariuszy.

Rozpoczynając dzień od prezentacji wstępnych wyników Joint Action Plan, uczestnicy przejęli inicjatywę, angażując się w dyskusje dotyczące współtworzenia pięcioletniego programu. W dalszej części spotkania Marta Mackiewicz, ekspert ds. klastrów, poprowadziła inspirujące warsztaty, podczas których omówiono możliwości współfinansowania projektów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Spotkanie było nie tylko platformą do wymiany pomysłów, ale także silnym impulsem do budowania międzynarodowych relacji i współpracy. Partnerstwo z różnych krajów dostarczało inspiracji i perspektyw, umacniając przekonanie, że wspólnymi siłami można osiągnąć znaczące rezultaty.

Warsztaty CAFEIN w Warszawie stanowiły ważny krok w realizacji celów projektu, a także silny impuls do dalszej współpracy i działań na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie. Dzięki zaangażowaniu partnerów z różnych obszarów i krajów możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów oraz generowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl