16
listopada
2021

Za nami 7 Kongres Klastrów Polskich

Za nami 7 Kongres Klastrów Polskich!

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbył się pod hasłem „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027”. Eksperci debatowali na temat finansowania rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19.

Wydarzenie można było śledzić online na kanale YouTube oraz na stronie Kongresu.

Konferencję otworzył Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie -Tegoroczny Kongres w dużej mierze będzie poświęcony zagadnieniom współpracy nauki z gospodarką, zagadnieniom związanym z funduszami inwestycyjnymi, europejskimi oraz wszelkiego rodzaju funduszami, które służą wspieraniu rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. Będziemy również mówili o tym jak małe i średnie firmy mogą podnieść swoją konkurencyjność współpracując z dużymi firmami. Oczywiście nie zabraknie tematów dotyczących przemysłu 4.0, digitalizacji, zielonego ładu, to jest dzisiaj istota polityki gospodarczej UE oraz Polski – mówił podczas otwarcia Krystowski.

Swoje wystąpienie miała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - Jednym z kół zamachowych gospodarki są innowacje i przedsiębiorczość. (…)Klastry odgrywają ogromną rolę, kluczową, w tworzeniu klimatu dla przedsiębiorców, dzięki któremu powstają innowacje. Dodała również, że - Na wsparcie dla innowacji popłynie ponad 15 miliardów złotych, w tym 8 miliardów złotych dla nowoczesnej gospodarki.

Olga Ewa Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, które zawarte są w Polskim Ładzie – Rządowy program Polski Ład proponuje rozwiązania pozwalające wzrastać firmom na każdym etapie rozwoju. Zarówno firmom dużym jak i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wspieramy MŚP w każdym obszarze.

Sesja plenarna była poświęcona nowej perspektywie finansowa, finansowaniu innowacji, badań i rozwoju, funduszom unijnym dla nowoczesnej gospodarki. - Nie muszę przekonywać do tego jakie znaczenie mają innowacje. Sprawiają, ze nasza siła jest większa. Przy tych samych nakładach możemy osiągnąć więcej – mówił Artur Soboń, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego.  Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił uwagę, że: - W naszych strategiach rozwoju innowacji bardzo ważna jest współpraca.

W trakcie wydarzenia 7 Kongres Klastrów Polskich został zorganizowany Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości, podczas którego zostały poruszone tematy związane z innowacyjnością w kontekście kompetencji przyszłości, czyli nowych źródeł konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzmocnienia globalnej konkurencyjności klastrów. „Okrągły stół przemysłu przyszłości”, prowadzony był przez przedstawiciela  Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, dr Piotra Kryjoma.

Dawid Solak, p.o. prezesa Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości przypomniał, że w ramach Szkoły lidera 4.0 menadżerowie mogą przeprowadzić skan dojrzałości cyfrowej w metodyce ADvanced MAnufacturing i przygotować strategię transformacji swoich przedsiębiorstw. Podczas prezentacji Dawid Solak omówił inne działania PPP w obszarze rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy zarówno dziś, jak i w nadchodzącej dekadzie, m.in. Obserwatorium Kompetencji Przyszłości zajmujące się śledzeniem rynku instytucji badawczych związanych z problematyką zdolności w gospodarce 4.0. Odbiorcami badań i analiz zespołu są organizacje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i instytucje edukacyjne i naukowe. Dawid Solak przybliżał także projekty międzynarodowe dotyczące podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli, a także koordynatorów klastrów.

Komisja Europejska od zrzeszeń przedsiębiorców oczekuje, że będą agentami zmiany w obszarze digitalizacji, zielonej gospodarki oraz budowania odporności rynku – wyliczał prezes Związku Klastry Polskie. Zdaniem Krzysztofa Krystowskiego, klastry są odpowiednimi organizacjami do wdrażania polityk gospodarczych, ponieważ funkcjonują jako sieć sieci i docierają do licznych firm. Ta cecha organizacji w naszym kraju jest szczególnie istotna w kontekście prowadzenia zmian związanych z Zielonym Ładem, z uwagi na to, że dla polskich przedsiębiorców wstrząsem była zmiana podejścia z traktowania rozwiązań proekologicznych jako osobnego sektora, do horyzontalnego, zakładającego, że nie ma takiego obszaru gospodarki, który mógłby być wolny od działań na rzecz środowiska.

W podsumowaniu Przemysław Wojdyła, Wiceprezes Klastra Zielona Chemia akcentował, że Specjaliści są w stanie ocenić raptem 20% kompetencji, które pojawią się w perspektywie najbliższych 10 lat. W związku z tym podkreślał konieczność prowadzenia zinstytucjonalizowanych działań, niezbędnych do tego, by klastry stały się elementem systemu mającego wpływ na zmiany w najbliższym czasie.

Na koniec pierwszego dnia 7 Kongresu Klastrów Polskich zaproszeni goście rozmawiali na temat współpracy nauki i gospodarki, w oparciu o kwestie finansowania badań i rozwoju, ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Panel prowadziła dr Marta Mackiewicz z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


Staram się i wszystkich zachęcam, abyśmy wszyscy używali sformułowania "inwestować w naukę"- zaznaczył podczas wystąpienia otwierającego podczas panelu Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Dr Marcin Kraska, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju, Sieci Badawczej Łukasiewicz: Posiadamy system wyzwań Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wszystkich wyzwań jakie mamy to jest 935. Jednym strumieniem jest biznes do Sieci Łukasiewicz, a drugim z Sieci Łukasiewicz do biznesu. Jak podkreślił Wiceprezes Marcin Kraska w Sieci Badawczej Łukasiewicz Optymalizujemy czynności, by skupić się na współpracy z przedsiębiorstwami.

Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacji Interizon zaznaczył, że Bardzo istotne jest to, że w momencie kiedy przemysł zaczyna interesować się tym co dzieje się na uczelni, jest spora szansa, na pozyskanie środków na różne inicjatywy (…)Widzimy korzyści po obu stronach. Najistotniejsze jest to, by korzyści były obopólne i współpraca przebiegała na jasno określonych zasadach.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się sesją, której partnerem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nt. Krajowe Klastry Kluczowe. Działanie 2.3.7 POIR (w tym certyfikaty europejskie), pilotaż i przyszłość finansowania KKK. Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Ministerstwo przeprowadza certyfikację i przyznaje w trybie konkursowym statusy Krajowego Klastra Kluczowego), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (poddziałanie 2.3.3 POIR, poddziałanie 2.3.7 POIR) oraz Krajowych Klastrów Kluczowych.

Dr Marta Mackiewicz z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podkreśliła, że Status KKK ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych i poprawia wizerunek klastra głównie na rynkach zagranicznych. Jest to sporą wartością dla firm działających w klastrze.

Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówił pilotażowe poddziałanie 2.3.7 POIR, podczas wystąpienia podkreślił Sam potencjał w ośmiu projektach jest bardzo duży. Moją uwagę wraca potencjał klastrów w ilości członków, które działają w ramach klastrów.

Jarosław Bulanda, Śląski Klaster Lotniczy: Status KKK jest bardzo dobrym pomysłem, bo my jako klaster możemy realizować projekty internacjonalizacyjne, jako organizacja jesteśmy bardziej rozpoznawalni i zauważalni.

Łukasz Górecki z Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster podkreślił W ramach wyzwania w zakresie wspierania transformacji cyfrowej od wielu lat wspieramy te działania w kontekście branży motoryzacyjnej. Zrzeszamy ponad 110 firm z tej branży.

Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego moderujący panel podsumowując podkreślił, iż wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni co do znaczenia certyfikacji i statusu Krajowego Klastra kluczowego oraz programów realizowanych w PARP, które są dedykowane KKK.

Podczas 7 Kongresu Klastrów Polskich odbyło się również Spotkanie w ramach cyklu:

Connect & Scale &Up –  Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym (5.11.2021, w godz. 10:00-12:00)

Podczas kolejnego spotkania z  cyklu Connect & Scale up uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się potencjałowi klastrów dla rozwoju przestrzeni do współpracy i budowania innowacji. Przedstawione zostały działania przyczyniające się do lepszych wyników w obszarach związanych z dostępem do kapitału, wiedzy, relacji krajowych i zagranicznych i sukcesów sprzedażowych.

Spotkanie poprowadził  Krzysztof Krystowski - Prezes Związku Klastrów Polskich.

Monika Antonowicz z  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas swego wystąpienia odniosła się do dotychczasowych doświadczeń klastrów w trakcie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID19, jaki miała wpływ na ich zachowanie. Jak również podkreśliła, że W ramach działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowe Klastry Kluczowe mają okazję prowadzić działania eksportowe w ramach działania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jest to 35 projektów które mają wartość ponad 200 mln zł.

Maciej Piotrowski, Prezes Innoreg Sp. z o.o. zauważył, że Jednym z pozytywnych wpływów pandemii COVID jest cyfryzacja i zacieśnianie współpracy, jak również digitalizacja procesów i spotkań online.

W dalszej części spotkania przedstawiciele klastrów (w tym Krajowych Klastrów Kluczowych – status ten przyznawany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w trybie konkursowym) podzielili się  praktycznymi doświadczeniami współpracy w klastrach specjalizujących się w różnych sektorach.

Anna Moskwa, Wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego (Krajowego Klastra Kluczowego), Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie a także Prezes Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej opowiedziała o swoich doświadczeniach z perspektywy koordynatora klastra, który jest największym w Polsce klastrem budowlanym.  Omówiła przykłady dobrych praktyk, które świadczą o sukcesie oraz opowiedziała o roli koordynatora klastra w zakresie współpracy podmiotów klastra ze startupami w branży, którą reprezentuje. Anna Moskwa: "Przeprowadziliśmy badanie wśród klastrowiczów. Zweryfikowaliśmy liczbę i rodzaj projektów, jakie realizują klastrowicze i okazało się, że 164 firm realizuje projekty w tej perspektywie finansowej." Andrzej Targosz (fundusz inwestycyjny "Bitspiration Booster", członek Polskiego Klastra Budowlanego), dostrzegł wiele korzyści udziału w klastrze z punktu widzenia instytucji finansującej rozwój przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju.

Piotr Wojciechowski, Dyrektor Zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Tadeusz Konek, Prezes KONEK PSN sp.j.  (firma członkowska Bydgoskiego Klastra Przemysłowego), opowiedzieli o tym, w jaki sposób firma przemysłowa należąca do sektora małych i średnich przedsiębiorstw może podnosić swoją konkurencyjność dzięki udziałowi w klastrze. Jak podkreślił Konek, dzięki obecności w Klastrze jego firma ma szansę na szybszy oraz tańszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii.  Ponadto, Wojciechowski odniósł się do tematu kształcenia zawodowego Opracowaliśmy w Bydgoszczy model kształcenia technicznego, by zachęcać młode osoby do kształcenia.

Krzysztof Koszela, Prezes Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski oraz Franciszek Siegień (WPPH Elena Import-Eksport Franciszek Siegień, firma członkowska ww. Klastra) przedstawili działalność silnego klastra regionalnego, który ma wśród swoich członków zarówno największe firmy z branży spożywczej z Wielkopolski, jak również liczne przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz  jednostki badawczo – rozwojowe.

Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający, Klaster Polska Grupa Motoryzacyjna reprezentował jeden z dwóch  w Polsce Krajowych Klastrów Kluczowych z branży motoryzacyjnej, który skupia głównie przedsiębiorstwa z polskim kapitałem opowiedział o tym w jaki sposób wspierany jest rozwój przedsiębiorstw, w tym w ich działalności eksportowej, na tak silnie zglobalizowanym rynku jakim jest automotive. Zrzeszamy firmy o różnym profilu. Co nas wyróżnia, to przemysł motoryzacyjny. Są to firmy działające na rynku dostaw nowych pojazdów oraz na rynku wtórnym - podkreślił Bartosz Mielecki.  Henryk Michalik, Prezes firmy Michael podkreślił, że przynależność do klastra wpływa na większą konkurencyjność firmy, którą prowadzi.

Partnerem sesji „Championi polskiej gospodarki. Szansa na rozwój firm i nauki dzięki silnym krajowym liderom” był PKN ORLEN S.A.  
Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej  pod względem przychodów wg raportu CEE TOP 500 Coface. Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności.
W trakcie dyskusji Grzegorz Napieralski, Senator Rzeczypospolitej RP, zauważył, że Presja polityczna jest ważna, ale przepisy dla przedsiębiorców dużo łatwiejsze. W polityce powinniśmy wypracować kulturę, że nakłady na rozwój raz będą się udawały, a raz nie. Dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Grupy Azoty S.A. powiedział, że Instytuty i uczelnie realizują wspólnie z nami czy na nasze zamówienie, konkretne prace badawcze. Ta współpraca od lat przebiega bardzo dobrze.

Podczas panelu poświęconego Zielonemu Ładowi UE i jego konsekwencjami dla sektorów, a także potrzebie innowacji, eksperci debatowali o potrzebach wdrażania planów osiągnięcia neutralności klimatycznej w firmach. Panel zorganizowany był przez Instytut ESG oraz RaportCSR.pl.

Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Komunikacji i Strategii, Huawei Polska Sp. z o.o. podczas dyskusji podkreślił Wymagamy od naszych dostawców, by używali jak najwięcej surowców biodegradowalnych. Staramy się wkładać nowe życie w stare telefony. Np. stare telefony montowane są w lasach, które monitorują dźwięki, np. kłusowników." Wioletta Czarnecka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podkreśliła Skupiamy się na gospodarce obiegu zamkniętego i na bioróżnorodności. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z naszego województwa. Przemysław Wojdyła, Wiceprezes Klastra Chemicznego Zielona Chemia zaznaczył, że Badania wykazują, że zaangażowanie klastrów w rozwój gospodarki jest bardziej skuteczny. Wierzę w to, że działania związane z wdrażaniem polityki zielonego ładu przez klastry będzie przebiegała w sposób właściwy. Moderator sesji Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podkreśliła, że konkluzja z dyskusji jest taka, że  zielona transformacja choćby w zakresie energetycznym już się dzieje, a czekają nas zmiany w nowych, zielonych kompetencjach. Pomimo roli moderatora Katarzyna Błachowicz podjęła temat wyzwania przed którym stoi UE . Jakim? Brak surowców krytycznych potrzebnych do zielonych technologii jak drony, robotyzacja, ogniwa do samochodów elektrycznych, fotowoltaika.

Klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Industry 4.0. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

Wydarzenie było objęte m.in. patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Partnerami Kongresu byli: PKN ORLEN S.A., Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Pomorskie, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Śląskie, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Huawei Polska Sp. z o.o. oraz Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

 

 

 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl