02
listopada
2021

ZPKP organizacja członkowska ECA i EUCLES

Związek Pracodawców Klastry Polskie w 2021 aktywnie uczestniczył w pracach dwóch organizacji międzynarodowych ECA i EUCLES. Szczegóły poniżej.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie umową nr II/453/P/15011/2830/21/DRI udzielił Związkowi Pracodawców Klastry Polskie dotacji na realizację zadania mającego na celu zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki poprzez opłacanie składek członkowskich umożliwiających udział ZPKP w roku 2021 r. w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych: European Clusters Alliance (ECA), EUropean Clusters Excelence Labelling Structure (EUCLES), w tym prezentowanie potrzeb polskich przedsiębiorców i inicjowanie działań na ich rzecz.

European Clusters Alliance (ECA)

Jest organizacją skupiająca klastry w całej Europie, której członkiem - założycielem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie. Już na początku epidemii COVID-19 ECA zainicjowała utworzenie grupy ekspertów wysokiego szczebla, w skład której wchodzą klastry, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i podmioty gospodarki społecznej. Powstała grupa stanowi funkcjonalną, efektywną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz informacji w zakresie walki z pandemią koronawirusa oraz towarzyszącymi jej następstwami.

European Clusters Alliance (ECA) jest wspólnym głosem europejskich klastrów, które zapewniają prawie 61,8 mln miejsc pracy w różnych krajach. Stowarzyszenie zrzesza za pośrednictwem 17 krajowych stowarzyszeń klastrów i przedstawicieli krajowych ponad 800 europejskich organizacji klastrów. Jako międzynarodowa organizacja non-profit, ECA przekazuje interesy, potrzeby i możliwości klastrów na poziomie europejskim i ma bezpośredni kontakt z rzeczywistością zarządzających klastrami. ECA łączy klastry z instytucjami europejskimi i między sobą. Sojusz pozycjonuje klastry przemysłowe jako kluczowych agentów w europejskim innowacyjnym ekosystemie dla rozwoju i wzrostu naszej gospodarki i konkurencyjności. ECA jest reprezentowane w następujących grupach eksperckich wysokiego szczebla, które pozwalają na dogłębne i aktualne zrozumienie polityki klastrowej i przemysłowej:

European Commission's Industrial Forum,
European Commission's Expert Group on Clusters,
European Commission's I3 Expert Group,
European Economic and Social Committee (CMMI group)
Sounding Board of the ECCP.

European Clusters Labelling Excellence Structure (EUCLES)

Stowarzyszenie zostało utworzone w grudniu 2020 roku. W chwili obecnej istnieją 4 aktywne grupy robocze, w prace których zaangażowany jest ZPKP oraz jego członkowie. Stowarzyszenie w 2021 starało się rozwijać działalność komunikacyjną: głównym rezultatem jest przygotowanie strony internetowej, która wkrótce zostanie uruchomiona, przygotowaniem umowy partnerskiej: dokument ten ma na celu jasne zdefiniowanie procesu, podziału obowiązków, kwestii własności intelektualnej, relacji z grupą ekspertów, zarządzania danymi i aspektów poufności (umowa partnerska została podpisana we wrześniu 2021 roku w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej), przyznawanie etykiet: ideą tej grupy roboczej jest praca nad potencjalnymi zachętami, które powinny być ustanowione dla klastrów posiadających etykiety. Czwarta grupa robocza będzie działała, gdy w pełni będzie funkcjonował system i będzie pracowała nad kwestiami wskaźników, które mają być stosowane w procesie etykietowania.

 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl