Dodano: 19 kwietnia 2018

Konferencja Cluster Garden, Warszawa, 16 kwietnia 2018 r.

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Cluster Garden”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jako partnera międzynarodowego projektu ClusterFY dedykowanego tematyce klastrowej, które jest wspólnym przedsięwzięciem 8 regionów europejskich (Litwa – lider projektu, Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha – Hiszpania, Region Południowy Rumunii).

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu wzięło wielu przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, przedstawicieli klastrów, ekspertów ds. klastrów krajowych i zagranicznych, a także reprezentantów nauki.

Spotkanie zostało podzielone na trzy sesje panelowe, podczas których poruszano m.in. problematykę modeli funkcjonowania klastrów, korzyści wypływających z wykorzystania Inteligentnych Specjalizacji i KETs (ang. Key Enabling Technologies – kluczowe technologie prorozwojowe) w działalności klastrów przez pryzmat dotychczasowej praktyki i osiągniętych rezultatów. Zaproszeni eksperci z różnych części Europy dyskutowali nt. czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) i jej wpływie na transformację modeli biznesowych, a także zmianę w sposobie funkcjonowania klastrów. Konferencja zakończyła się warsztatem - analizą konkretnych studiów przypadków w oparciu o materiały EFCE (European Foundation for Cluster Excellence).

W pierwszej sesji dyskusyjnej pt. "Od networkingu do klasteringu w Polsce i w Europie" wzięli udział Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego (Status KKK oraz certyfikat GOLD LABEL), Paweł Nowicki (CEO, BTM Innovations Sp. z o.o.,  Klaster BTM Mazovia, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie), Alberto Baldi (bioPmed Healthcare Cluster Piemonte), Emily Wise (European cluster and ClusterFY expert), Piotr Kryjom (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Uczestnicy dyskusji wymienili się doświadczeniem, ale i spostrzeżeniami m.in. na temat funkcjonowania klastrów w różnych krajach Unii Eurpoejskiej, przedstawiając potencjał klastrów w Polsce i zagranicą oraz wpływ polityki Komisji Europejskiej. Ponadto prelegenci przedstawili przykłady dobrych praktyki oraz rozmawiali nt. idealnego modelu zarządzania klastrami w Europie. Panel zakończył się krótkim podsumowaniem uczestniczących w debacie ekspertów, w którym starano się odpowiedzieć na pytania dot. tego jaki kierunek rozwoju czeka organizacje klastrowe?  

Moderatorami panelu byli Mariusz Stachnik (Mazowiecki Klaster ICT) i Krzysztof Szulc. Wprowadzenie do dyskusji, Pani Justyna Choińska- Jackiewicz (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) nt. polityki klastrowej w Polsce z perspektywy władzy centralnej z uwzględnieniem roli regionów, w kontekście planów, tj. Grupa Robocza ds. polityki klastrowej.

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl