22
kwietnia
2020

COVID-19: European Alliance Against Coronavirus

Od początku kryzysu COVID-19 w całej Europie pojawiła się nowa sieć, której celem było znalezienie rozwiązań oraz wymiana doświadczeń. To, co jeszcze kilka tygodni temu zaczęło się od nieformalnych poszukiwań możliwości druku 3D, teraz przekształciło się w grupę ekspertów współpracujących z Komisją Europejską i sieciami krajowymi: European Alliance Against Coronavirus (EAAC).

EAAC koncentruje swoje działania na zrozumieniu rzeczywistości, określeniu potrzeb, identyfikacji potencjalnych rozwiązań, a następnie przeniesieniu ich do swoich sieci w celu podjęcia działań. Jego siła polega na gromadzeniu wielopoziomowych kompetencji i wiedzy - członkowie EAAC oferują swój międzysektorowy wkład z całej Europy. W ramach (aktualnych) 27 wideokonferencji, w których uczestniczyło 223 ekspertów i 740 osób, sojusz omówił szeroki zakres tematów. Wśród nich są m.in. prototypy półmasek, druk 3D, zamówienia publiczne, skutki gospodarcze i społeczne, strategia wyjścia, homologacja, gospodarka społeczna, rozwiązania ICT. Lista ta jest i nadal będzie się powiększać.

Niektóre z działań odnoszą się do najpilniejszych potrzeb w tym kryzysie, na przykład konieczności produkcji i ponownego użycia masek i środków ochrony osobistej. Inne są postrzegane w perspektywie długoterminowej, co może zmienić sposób funkcjonowania systemu. EAAC stara się zbliżyć do siebie społeczeństwo, klastry społeczne i przemysłowe oraz administrację publiczną, szybciej uczyć się na podstawie najlepszych praktyk, rozwijać kluczowe technologie i łączyć europejskie zdolności przemysłowe, by wymienić tylko kilka z nich. Grupa pracuje obecnie nad konkretnymi propozycjami.

European Alliance Against Coronavirus chce połączyć ekspertów i sieci w całej Europie. W obecnym czasie kryzysu wiedza i doświadczenia mają wielką wartość. EAAC jest otwarta dla wszystkich: dla klastrów przemysłowych, podmiotów gospodarki społecznej, przedsiębiorstw i władz publicznych.

Stań się częścią tego sojuszu!

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniach i podzielić się swoimi pomysłami i przykładami, prosimy o kontakt:

Antonio Novo
Przewodniczący European Clusters Alliance
antonio.novo@clustersalliance.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl