08
grudnia
2019

Bruksela 4.12.2019 | Spotkanie 50 Gold-Label Clusters

Bruksela 4.12.2019 | Spotkanie 50 Gold-Label Clusters

W dniu 4 grudnia br. w Brukseli DG GROW zorganizowała spotkanie z 50 menedżerami klastrów mającymi certyfikat Gold-Label z 17 krajów europejskich.

Jednym z uczestników wydarzenia był Krzysztof Krystowski, Prezes ZP Klastry Polskie, jednocześnie Prezes Śląskiego Klastra Lotnicznego (klaster posiada odznakę jakości zarządzania klastrem Gold-Label). W trakcie trzeciej sesji Pan Krystowski miał wystąpienie nt. European Clusters Alliance, stowarzyszenia powołanego we wrześniu br. podczas Regional Economic and Diplomacy Summit 2019 w Warszawie organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), w obecności Pani Minister Jadwigi Emilewicz oraz Pana Wiceministra Marcina Ociepy.

Wydarzenie zgromadziło blisko połowę wszystkich organizacji klastrowych z certyfikatem "Gold-Label" z całej Europy, które reprezentują łącznie ponad 6500 MŚP z całej Europy i obejmują wiele sektorów, w tym m.in. energetyczny, zdrowotny, motoryzacyjny i rolno-spożywczy. Do dyskusji przyłączyło się również około 20 dodatkowych przedstawicieli krajowych stowarzyszeń klastrów i organizacji zaangażowanych w certyfikację klastrów.

Uczestnicy mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich potrzeb podczas trzech różnych sesji tematycznych. Pierwsza sesja dotyczyła dalszych działań w zakresie certyfikowania klastrów - European Cluster Excellence. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat praktycznych aspektów procesu znakowania, czy programów dedykowanych klastrom. Podczas drugiej sesji uczestnicy sami zaproponowali dziewięć tematów, aby omówić swoje potrzeby w zakresie działań dotyczących polityki klastrowej na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.  W trakcie ostatniej, trzeciej sesji zebrano spostrzeżenia i informacje zwrotne dotyczące rozwoju nowej generacji inicjatyw klastrowych UE.

Prezentacje ze spotkania są do pobrania na stronie ECCP/więcej: https://www.clustercollaboration.eu/news/meeting-50-gold-label-clusters

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl