18
maja
2015

II Posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrażania POIR

21 kwietnia 2015 r. odbyło się II Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działającej na podstawie Uchwały nr 4 Komitetu Monitorującego PO IR z dnia 10 marca 2015 r.

Spotkanie dotyczyło propozycji kryteriów wyboru projektów dla następujących instrumentów PO IR:

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

3.2.1 Badania na rynek.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Pani Małgorzaty Szczepańskiej, przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej, Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki dotyczącą kryteriów formalnych dla ww. działań. Po każdej części prezentacji obejmującej kryteria merytoryczne dla danego działania następowała dyskusja Członków Grupy roboczej.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl