17
lipca
2024

Otwarty nabór dla studentów i naukowców w ramach konkursu z projektu INDUSAC

Projekt INDUSAC, realizowany w ramach programu Horyzont Europa, ma na celu wsparcie finansowe krótkoterminowej (4-8 tygodni) współpracy badawczej między środowiskiem akademickim (studenci i naukowcy) a przemysłem (przedsiębiorstwami) w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe dla osób trzecich (FSTP) jest udzielane wyłącznie studentom będącym członkami zespołów współtworzących.

Oczekiwany efekt:

• 300 udanych form współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim,

• Dystrybucja 900.000 EUR brutto na minigranty wśród studentów będących członkami zespołów współtworzących,

Studenci i naukowcy są zaproszeni do tworzenia zespołów współtwórczych i rozwiązywania problemów firm w ciągu 4-8 tygodni.

Data otwarcia konkursu: listopad 2023 – nabór ciągły do wyczerpania środków!

Termin nadsyłania listu motywacyjnego:

•             31.01.2024

•             30.05.2024

•             30.10.2024

List motywacyjny od zespołu współtworzącego uznaje się za przesłany, gdy wszyscy członkowie zespołu współtworzenia potwierdzą udział w zespole współtworzenia i potwierdzą warunki udziału dostępne na platformie INDUSAC.

Aplikuj już teraz i bądź częścią nowatorskich projektów!

INDUSACleaflet students&researchersA4.pdf

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl