18
maja
2021

Europejski Zielony Ład - webinarium 28 maja 2021

W imieniu Organizatorów zapraszamy!

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy w ramach Akademii Recyklingu wraz z Biurem Przedstawicielstwa Województwa  Mazowieckiego w Brukseli zapraszają na kolejne bezpłatne webinarium z cyklu
Zrównoważona gospodarka – zamykamy obiegi surowców:

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej

Program: Program do pobrania  

Rejestracja: formularz rejestracyjny

Obowiązuje rejestracja, gdyż dedykowany link do wydarzenia zostanie przesłany dzień przed webinarium. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt: akademiarecyklingu@klasterodpadowy.com, www.klasterodpadowy.com

_

Europejski Zielony Ład jest planem działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Osiągnąć to można poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną, poprzez mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

„Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. Wszyscy możemy włączyć się w ten proces i skorzystać z szans, jakie stwarza” – Ursula von der Leyen.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl