13
marca
2020

European industrial strategy

W dniu 10 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała zestaw dokumentów strategicznych przedstawiających odnowioną politykę przemysłową wykorzystującą transformację ekologiczną i cyfrową w celu wzmocnienia pozycji przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Na pakiet ten składają się: nowa strategia przemysłowa dla Europy, strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy, sprawozdanie dotyczące identyfikacji i usuwania barier na jednolitym rynku oraz długoterminowy plan działania na rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku.

Pakiet został zakończony przyjęciem w dniu 11 marca nowego okólnego planu działań gospodarczych na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy. W pakiecie politycznym nakreślono szereg możliwości i wyzwań dla przedsiębiorstw w całej Europie, w tym dla podmiotów zaangażowanych w klastry przemysłowe, oraz określono wyraźny kierunek działań dla UE.

Źródło:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl