21
listopada
2022

Benchmarking klastrów w Polsce - badanie opinii członków klastrów

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy badanie pn. Benchmarking klastrów – edycja 2022 realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum: Innoreg Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Głównym celem badania jest określenie aktualnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w klastrach w okresie dokonywanej obserwacji oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Na podstawie przeprowadzonych badań powstanie raport ogólny, który będzie udostępniony na stronie internetowej PARP, jak również szeroko upowszechniany jako źródło wiedzy na temat sytuacji klastrów działających w Polsce, a także ich dobrych praktyk.

Ponadto, w ramach badania zostaną opracowane dla każdego z koordynatorów klastrów indywidualne raporty zawierające analizę wskaźników danego klastra na tle wskaźników badanejgrupy oraz propozycję działań usprawniających, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój. Te raporty będą miały charakter poufny – to Państwa zdecydują, czy i w jakim zakresie zostaną wykorzystane.

Informacje o klastrach, ich stanie rozwoju i działaniach są istotnie ważne dla instytucji publicznych. Z uwagi na to, w 2020 r. powstał dokument pn. Kierunki polityki klastrowej po 2020 r.i, w którym między innymi podkreślono ważną rolę klastrów i potrzebę ich włączania w realizację zadań w ramach różnych polityk rozwojowych. Zgodnie z założeniami dokumentu, wsparcie dla klastrów ma być dopasowane pod względem poziomu ich rozwoju, na poziomie regionalnym lub centralnym, a klastry mają być nie tylko beneficjentami wsparcia, lecz także podmiotami, które realizują zadania publiczne. Stąd ważne jest zbadanie stanu rozwoju klastrów w Polsce, także pod kątem weryfikacji i planowania modelu realizacji tych założeń.

Badanie przeprowadzone będzie w formie całkowicie zdalnej – ankieta online, a także przy wykorzystaniu telefonu, aplikacji do spotkań online. Pragniemy zapewnić, że badanie jest całkowicie poufne.

Dostęp do narzędzia online oraz wywiady realizowane będą od października do grudnia 2022 r.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w badaniu.
W przypadku pojawienia się pytań uprzejmie prosimy o kontakt z następującymi osobami:
 Innoreg Sp. z o.o.: kierownik projektu dr Maciej Piotrowski (tel.: 790 694 624, e-mail:
biuro@innoreg.pl )
 Związek Pracodawców Klastry Polskie – konsorcjant; osoba do kontaktu: Anna Sokołowska
(tel. 511 830 188, e-mail: anna.sokolowska@klastrypolskie.pl).
 PARP: Monika Antonowicz (tel. 22 432 80 68 , e-mail: monika_antonowicz@parp.gov.pl).
Projekt Benchmarking klastrów – edycja 2022 współfinansowany jest przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl