OPTOKLASTER

Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych

 

Skupia przedsiębiorstwa branży optycznej i optoelektronicznej oraz ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane w regionie mazowieckim. Urządzenia optoelektroniczne produkowane przez firmy przeznaczone są dla przemysłu, ochrony środowiska i medycyny. Wspierające je ośrodki badawcze zajmują się opracowywaniem, wytwarzaniem i badaniem źródeł promieniowania w szczególności laserów, detektorów, materiałów dla potrzeb optoelektroniki oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 

Forma organizacyjno-prawna/rok utworzenia klastra: Konsorcjum/2008

Koordynator klastra: Instytut Optyki Stosowanej

Lokalizacja uczestników klastra - województwo: Mazowieckie

Dominująca branża: fotonika

 

Liczba członków klastra, w tym:

Liczba przedsiębiorstw: 21

Liczba jednostek naukowo-badawczych: 3

Liczba członków klastra – instytucji otoczenia biznesu: 1

OPTOKLASTER

Adres koordynatora:

u. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa

Osoba ds. kontaktów:

dr Marek Daszkiewicz

Tel./fax.: +48 (22) 8102589 /+48 (22) 8133265

E-mail: optoklaster@optoklaster.pl

Strona www: www.optoklaster.plwww.optoklaster.eu

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl