20
września
2022

ZPKP patronem instytucjonalnym Konkursu Fabryka Przyszłości 2022

Jako partner instytucjonalny zachęcamy do udziału w Konkursie "Fabryka Przyszłości" !

Konkurs „Fabryka Przyszłości” ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Do udziału zapraszamy przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie Polski działalność produkcyjną. Inicjatywa Fundacji promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję dzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Cele Konkursu:

Wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce; 
Inspirowanie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0; 
Wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Termin fabryka przyszłości należy do kluczowych pojęć dla Przemysłu 4.0 – łączy świat fizyczny i wirtualne inteligentne wytwarzanie. Wykorzystywane są w niej nowoczesne rozwiązania cyfrowe umożliwiające wysoce elastyczną automatyzację produkcji, która pozwala indywidualizować produkty w ramach kosztów zbliżonych do produkcji seryjnej z zachowaniem dbałości o pracowników i zasoby środowiska naturalnego. Tym samym fabryki przyszłości to fabryki bardziej konkurencyjne, innowacyjne, otwarte, o bardziej zrównoważonych procesach, zarówno poprzez wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i innowacji społecznych i środowiskowych.

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA):

Zaawansowane Technologie Produkcyjne
Fabryka Cyfrowa
Fabryka Ekologiczna
Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta
Organizacja skupiona na człowieku
Inteligentna produkcja
Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuch wartości

Więcej na stronie ORGANIZATORA

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl