22
stycznia
2023

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

17 stycznia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Tryb przygotowania SZOP oraz zakres jego treści określają Wytyczne dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

SZOP określa instrumenty, typy projektów, które mogą zostać dofinansowane ze środków FENG. Wskazuje, jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również o poziomie dofinansowania, warunkach uzyskania wsparcia, a także wymaganych wskaźnikach. Ponadto SZOP zawiera informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o instytucjach, które będą organizowały nabory w poszczególnych działaniach FENG.

Źródło/szczegółowe informacje:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/aktualnosci/szop-programu-feng-2021-2027/

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/dokumenty/szop-programu-feng/

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl