08
maja
2020

SMEs Go International

SMEs Go International: Technical Assistance Facility for SMEs

European Cluster Collaboration Platform ma zamiar uruchomić nowy instrument ‘SMEs Go International’ Technical Assistance Facility. Ta wyjątkowa usługa wsparcia jest świadczona przez Komisję Europejską dla projektów związanych z ‘European Strategic Cluster Partnerships na rzecz Going International’ (ESCP-4i). ‘SMEs Go International’ będzie wspierać europejskie MŚP w opracowywaniu opłacalnych ekonomicznie/zdolnych do finansowania projektów biznesowych we współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami na rynkach poza UE, zapewniając im dostosowane do ich potrzeb wsparcie na rzecz wzrostu i modernizacji MŚP.

Ta usługa wsparcia ma na celu zwiększenie wysiłków europejskich MŚP na rzecz internacjonalizacji poprzez zapewnienie skutecznych usług doradczych dla 25 wybranych projektów. W zależności od konkretnego rynku i kraju, do którego skierowany jest projekt, beneficjenci skorzystają z najbardziej odpowiedniego zestawu doradców biznesowych i wsparcia ekspertów prawnych.

Więcej informacji: https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-4i/smes-go-international-technical-assistance-facility-smes

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl