28
sierpnia
2023

Rozwój oferty klastrów dla firm | wydłużenie terminu

Rozwój oferty klastrów dla firm

Cel finansowania: Wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra.
 
Ogłoszenie konkursu: 25 kwietnia 2023
 
Start składania wniosków: 30 maja 2023
 
Koniec przyjmowania wniosków: 29 września 2023

Celem działania jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I. Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze.

Cel działania
Rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług. Oferta powinna dotyczyć zakresu B+R+I.

Rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych albo koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych.
 
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej  niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
działania związane z udziałem w targach, seminariach, kongresach i konferencjach.
 
Ile możesz otrzymać?
Do 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-oferty-klastrow-dla-firm

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl