06
czerwca
2022

Prague To host the European Cluster Conference 2022

Praga, 25 maja 2022 r. - 8. edycja Europejskiej Konferencji Klastrów odbędzie się w dniach 26-27 września 2022 r. w Pradze, w Republice Czeskiej. Konferencja zgromadzi menedżerów klastrów, decydentów i ekspertów z całej Unii Europejskiej w celu omówienia najnowszych trendów w polityce klastrowej. Wydarzenie ma na celu stymulowanie dyskusji na wysokim szczeblu na temat wyzwań, które należy podjąć, aby wzmocnić rolę i wartość dodaną klastrów w realizacji zaktualizowanej strategii przemysłowej UE, a także w innych kluczowych inicjatywach europejskich mających wpływ na przemysł.

Praga będzie gospodarzem Europejskiej Konferencji Klastrów 2022 w ramach czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ta ważna konferencja UE dla interesariuszy przemysłu skupi się na tematach wynikających ze zaktualizowanej strategii przemysłowej UE i jej realizacji w terenie. Obejmie również kwestie, którymi zajmie się prezydencja czeska, takie jak bezpieczeństwo energetyczne i strategiczna odporność przemysłu UE.

Ósma edycja Europejskiej Konferencji Klastrów jest wyjątkową okazją do omówienia obecnych i przyszłych priorytetów polityki klastrowej i rozwoju klastrów w celu przeprowadzenia zielonej i cyfrowej transformacji, przy jednoczesnym wzmocnieniu odporności gospodarczej UE. Konferencja będzie sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i jest okazją do budowania połączeń między europejskimi łańcuchami wartości, klastrami i ekosystemami w perspektywie przyszłej współpracy międzyregionalnej i międzysektorowej.

W konferencji wezmą udział menedżerowie klastrów, osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki klastrowej, eksperci i inni interesariusze. Wydarzenie to jest organizowane przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów (ECCP) oraz we współpracy z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej w ramach czeskiej prezydencji w Radzie UE.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września 2022 r. w O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praga 9.

Rejestracja na konferencję oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie europeanclusterconference.eu.

Wkrótce rozpocznie się składanie wniosków o nagrody dla klastrów

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zagłosować na "European Cluster Manager of the Year" oraz "European Cluster Partnership of the Year". Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie ceremonia ogłoszenia zwycięzców tych dwóch nagród. Zgłoszenia do tych konkursów będzie można składać od 6 czerwca do 22 lipca. Więcej informacji na temat nagród i procedury rejestracji kandydatów będzie dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Europejskiej Konferencji Klastrów w czerwcu 2022 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl