20
czerwca
2024

Posiedzenie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych

Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Pana Marcina Łatę, Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej. 

Główne tematy spotkania obejmowały:
- Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków KKK,
- Potrzeby i wyzwania związane z monitorowaniem rozwoju KKK, 
- Wsparcie dla Krajowych Klastrów Kluczowych.

W imieniu Krajowych Klastrów Kluczowych głos zabrał Pan Sebastian Rynkiewicz, Prezes Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej Klaster Obróbki Metali i Członek Rady ZPKP. Przedstawił on tematy dotyczące polityki klastrowej i wsparcia klastrów, które są kluczowe dla środowiska klastrowego, zwłaszcza w kontekście planowanego na drugą połowę roku naboru do VII rundy o status KKK. Spotkanie zakończyło się dyskusją koordynatorów KKK z przedstawicielami Ministerstwa.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Rozwoju i Technologii za zorganizowanie tego wydarzenia i liczymy, że w kolejnych tygodniach również będzie okazja do spotkań oraz pogłębionych rozmów, jak również otwartego dialogu na temat wsparcia oraz promocji klastrów.

W Polsce status Krajowego Klastra Kluczowego posiada aż (a może zaledwie, gdyż jest to wąskie grono wybierane w trybie konkursu organizowanego przez MRIT) 20 klastrów. Pełną listę można znaleźć pod linkiem lista KKK.

zdj.MRiT

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl