11
lutego
2022

Polish Clusters contribution to the EU transition pathways

W dniach 8 - 11 luty 2022 r odbyły się w Brukseli EU Industry Days 2022.

Edycja 2022 była bodźcem do dyskusji między ekosystemami przemysłowymi na temat ich zielonej i cyfrowej transformacji, wspierając wzmacnianie odporności unijnych przedsiębiorstw (w tym MŚP). Ponadto, prowadzono dyskusje na temat tego, w jaki sposób młode pokolenie może kształtować przyszłość przemysłu UE, zgodnie z propozycją Komisji, aby rok 2022 był Europejskim Rokiem Młodzieży. Niektóre z tych dyskusji odbyby się w kontekście Specjalnego Programu dla Młodzieży, który skupi się na niektórych z najpilniejszych problemów, współczesnych młodych Europejczyków: równości społecznej, bezrobociu młodzieży i niepewnej pracy oraz pilnym wezwaniu do zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych modeli biznesowych.

11 lutego br. podczas EU Industry Days 2022, Krzysztof Krystowski był jednym z prelegentów sesji "Industrial clusters contributions to the EU transition pathways" (piątek 11/02/2022, godz. 14:45-15:30, Organiser: European Clusters Alliance)
Moderator:
• Nina Hoppmann
Speakers:
• Antonio Novo
Guerrero
• Aurora Baptista
• Ilaria Massari
• Krzysztof Krystowski

Podczas sesji Krzysztof Krystowski miał wystąpienie nt. "Polish Clusters contribution to the EU transition pathways".

We wstępie Krzysztof Krystowski wspomniał, że w Polsce najliczniej reprezentowane są branże związane z przetwórstwem przemysłowym (obróbka metali, motoryzacja, lotnictwo) oraz klastry ICT. Ponadto, liczną grupę stanowią klastry działające w szeroko rozumianym obszarze zdrowia i medycyny, produkcji żywności, energii i środowiska oraz budownictwa, transportu i logistyki. Przypominiał, że 19 polskich klastrów posiada status Krajowego Klastra Kluczowego (klastrów o znaczącym znaczeniu dla gospodarki narodowej i wysokiej międzynarodowej konkurencyjności).

Następnie zostały przestawione CASE STUDY na temat tego, jak polskie klastry swoją działalnością przyczyniają się do transformacji zielonej, cyfrowej i wzmocnienia odporności europejskiego przemysłu (case study: Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” , Polska Grupa Motoryzacyjna Klaster, Śląski Klaster Lotniczy, Klaster Fotoniki i Światłowodów, Klaster NUTRIBIOMED, Klaster Obróbki Metali, Lubuski Klaster Metalowy, Klaster Technologii Wodorowych):

Klaster SA&AM, ŚKL i KOM prowadzą aktywności w zakresie transformacji cyfrowej.

Klaster SA&AM, między innymi dzięki temu, że zrzesza ok 35 dostawców i integratorów technologii przemysłu 4.0, realizuje w tym zakresie miedzy innymi inicjatywy: /ok. 15-20 warsztatów rocznie Grupy Przemysł 4.0 skierowanej do branży motoryzacyjnej /dedykowana Inicjatywa " My Cyfrowi" - darmowe, otwarte warsztaty skierowane do MŚP, przegląd technologii cyfrowych, realizowany z dostawcami i integratorami przemysłu 4.0 zrzeszonymi w Klastrze SA&AM (około 5-10 rocznie)/projekty europejskie z programu COSME i i INTERREG w kierunku wspierania MŚP w transformacji przemysłowej i wypracowywaniu standardów obsługi wsparcia transformacji MŚP/usługa "MŚP GO DIGITAL", realizowana w ramach programu 2.3.7, gdzie z wykorzystaniem nowych narzędzi: Mobilnego Demonstratora Przemysłu 4.0 i Wirtualnej Fabryki, realizowane będą działania promocji technologii przemysłu 4.0, uświadamiania, badania i ocena gotowości cyfrowej MŚP i przygotowania planów transformacji cyfrowej dla MŚP i wspierania wdrażania nowych technologii.

Klaster Polska Grupa Motoryzacyjna jest zaangażowany jako uczestnik konsorcjum w projekt w ramach programu COSME, EU (European recycled materials based composites and end-of-life products processing technologies go international). Projekt ma na celu wsparcie internacjonalizacji europejskich MŚP działających w obszarze produkcji i rozwoju technologii kompozytów na bazie materiałów z recyklingu poprzez opracowanie wspólnej strategii internacjonalizacji oraz poprzez zbadanie trzech rynków docelowych, z którymi MŚP z UE mogą potencjalnie nawiązać współpracę biznesową.

Śląski Klaster Lotniczy, to ponad 100 członków głównie z branży lotniczej i kosmicznej, w tym ponad 90% MŚP. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak European Drones Cooperation i European Aerospace Clusters Platform, których prace są również w dużej mierze poświęcone zagadnieniom transformacji cyfrowej i zielonej transformacji.

Natomiast, w ramach współpracy w ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów zaprojektowano światłowód wielordzeniowy.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl