06
lipca
2020

Podsumowanie spotkania z T.Breton, Komisja Europejska | “Clusters need to be included in the recovery plans of theEU Member States”

"Klastry muszą zostać uwzględnione w planach naprawczych państw członkowskich UE". Na wirtualnym spotkaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. komisarz Thierry Breton i European Clusters Alliance doszli do wniosku, że klastry odgrywają kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego. Komisja i klastry mogą wspólnie przenieść te koncepcje na grunt lokalny i czerpać korzyści z istoty klastrów: wspólnych działań, współpracy i silnego partnerstwa.

European Commissioner Thierry Breton oraz przedstawiciele European Clusters Alliance (ECA) omówili podczas wideokonferencji w dniu 30 czerwca 2020 r. rolę klastrów w ramach procesu naprawy gospodarczej i przedyskutowali swoje pomysły. Komisarz Breton jasno określił swoje zamiary dotyczące współpracy, zauważając, że "klastry są absolutnie niezbędne do przyspieszenia transformacji, którą wprowadzamy na naszym kontynencie europejskim, niezależnie od tego, gdzie w UE znajdują się przedsiębiorstwa". Zachęcił on klastry i państwa członkowskie UE do natychmiastowej współpracy, ponieważ państwa członkowskie, będą musiały przedstawić Komisji swoje plany naprawy gospodarczej w ostatnim kwartale tego roku.

"You must be part of the recovery plans", "You are the pillars of the bridge I am willing to build across all the internal market" oświadczył. Komisja proponuje 750 mld EUR, rozdzielonych pomiędzy państwa członkowskie. 
Członkowie European Clusters Alliance wyrazili w swoich wystąpieniach gotowość do działania, oddając swoje zasoby do dyspozycji Komisji Europejskiej i prosząc o większą odpowiedzialność i zaufanie do wdrażania polityki przemysłowej Unii Europejskiej.

"Klastry nie są organizacją lobbingową" - podkreślił Krzysztof Krystowski, wiceprezes ECA. "Jesteśmy praktykami, prowadzimy interesy z firmami."
Klastry pokazały swój potencjał od początku kryzysu COVID-19, zarządzając dużymi grupami firm z różnych sektorów w tym samym czasie i w różnych krajach, w ścisłej i ciągłej współpracy z DG GROW, aby pomóc w tym czasie kryzysu i szukać sposobów na wyjście z kryzysu. "W momencie, gdy wszyscy europejscy członkowie zamykali swoje fizyczne granice, byliśmy w stanie pokonać wszystkie bariery", wyjaśnił Antonio Novo Guerrero, prezes ECA. "Tak narodził się Europejski Sojusz Klastrów: jako skoordynowane wysiłki europejskich krajowych i regionalnych sieci klastrów na rzecz stworzenia skutecznych i wysoce konkurencyjnych ponadnarodowych innowacyjnych ekosystemów".

Ta wideokonferencja była kolejnym krokiem w ramach współpracy pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Stowarzyszeniem Klastrów (European Clusters Alliance). Dalsze działania będą kontynuowane, ponieważ komisarz Breton zapowiedział uruchomienie w latach 2020/2021 Euroclusters w ramach nowych wspólnych inicjatyw dotyczących klastrów, które pomogą połączyć ekosystemy jako czynniki innowacji w projektach międzysektorowych. Jest to konieczne, jak wskazała Ilaria Massari, dyrektor generalny włoskiego klastra Reindustria Innovazione. Nadal istnieje potrzeba uznania zdolności klastrów na różnych poziomach polityki.

Teraz znajdujemy się w punkcie zwrotnym dla innowacji w Europie, podsumował Jean-Luc Beylat, przewodniczący Francuskiego Stowarzyszenia Klastrów Konkurencyjności i Biznesu (AFPC). "Jest to ogromna szansa na realizację i wzmocnienie powiązań między różnymi europejskimi klastrami w celu stworzenia nowego europejskiego rynku".

Ponad 1 000 uczestników z krajów całej Europy wzięło udział w spotkaniu online.
Zapraszamy do zapoznania się ze spotkaniem pod tym linkiem: https://youtu.be/cWi0rhzADcE.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl