14
września
2023

Patronat Branżowy KONGRES ODBUDOWY UKRAINY COMMON FUTURE

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora, jako partner branżowy Wydarzenia mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kongres organizowany jest pod Patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwigi Emilewicz.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE to wstęp do dialogu na temat potrzeb polskich firm w kontekście ich obecności na ukraińskim rynku w procesie powojennej odbudowy, ale także możliwości przedsiębiorstw już działających na obszarze Ukrainy. Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, jak również spotkań na stoiskach i podczas wydarzeń towarzyszących.

Partnerami Strategicznymi są zarówno polskie, jak i ukraińskie jednostki rządowe i samorządowe, będące udziałowcami procesu odbudowy infrastruktury Ukrainy.

Sektory branżowe Kongresu:

  budownictwo

  przemysł

  inwestycje

  energetyka

  transport

  technologie ICT 

  cyberbezpieczeństwo 

  bankowość i ubezpieczenia

Dwudniowe spotkania w Poznaniu służyć mają jak najlepszemu przygotowaniu podłoża prawno-gospodarczego do współpracy polskich i zagranicznych podmiotów z partnerami ukraińskimi przy odbudowie infrastruktury Ukrainy. W trakcie wydarzenia, w którym przewidziano udział  około 1000 uczestników (będą to m.in. przedstawiciele biznesu, samorządów, izb gospodarczych, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych oraz mediów), odbędzie się 40 debat z udziałem niemal 100 prelegentów.

Kongres COMMON FUTURE będzie doskonałą przestrzenią do nawiązania nowych relacji z przedstawicielami polskiego i zagranicznego sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a szczególnie z ukraińskimi partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi. Szczegółowy program kongresu na www.common-future.pl

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl