01
czerwca
2023

PARP | Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

O konkursie
 
Celem Konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

 

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.
 

Kategorie konkursu:

produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.
 

Laureaci konkursu otrzymują:

Nagrody finansowe
Dyplom
Promocję rozwiązania

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny polegać na działaniach umożliwiających transformację w kierunku GOZ, tj.:

Regeneracji, używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów, zwrocie odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery,
współużytkowaniu: dzieleniu nieruchomości (np. pomieszczeń) i ruchomości (np. samochodów), przedłużaniu życia produktów przez odpowiednie projektowanie i użytkowanie, ponownym używaniu produktów,
optymalizacji: zwiększaniu wydajności procesów produkcji, minimalizacji powstawania odpadów, wykorzystywaniu dużych zbiorów danych i automatyzacji,
zamykaniu obiegów: poprzez recykling, ponowne wykorzystanie komponentów, odzysk składników biochemicznych z bioodpadów,
wirtualizacji: pośredniej (np. zakupy internetowe) i bezpośredniej (np. książki i płyty w wersji zdematerializowanej),
wymianie: w tym użyciu nowych technologii (np. druku 3D), upowszechnianiu nowych modeli biznesowych transportu (np. pojazdy elektryczne, autonomiczne, transport multimodalny, technologie typu hyperloop), nowych produktów i usług oraz substytutów surowców nieodnawialnych.
 

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ#okonkursie

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl