21
marca
2024

Obrady Zgromadzenia Ogólnego oraz posiedzenie Rady Klastrów

21 marca br. miało miejsce kluczowe wydarzenie dla Związku Pracodawców Klastry Polskie — obrady Zgromadzenia Ogólnego oraz posiedzenie Rady Klastrów, podczas których wyłoniono nowy skład Zarządu i Rady Klastrów. Podsumowano minioną trzyletnią działalność, omówiono aktualne projekty oraz zaplanowano przyszłe działania, w tym jubileuszowy 10. Kongres Klastrów Polskich.

Krzysztof Krystowski został wybrany na kolejną kadencję Prezesa ZPKP, co potwierdza zaufanie członków i kontynuację dotychczasowego nadanego kursu działalności Związku. Przedłużona została również kadencja Jarosława Bulandy oraz przyjęta została do Zarządu nowa Wiceprezes, Anna Sokołowska, co jest uznaniem za ich zasługi i zaangażowanie.

Dziękujemy dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Klastrów, prof. dr hab. inż. Aleksandrowi Olejnikowi, za dwanaście lat aktywnego uczestnictwa w rozwoju Związku, czyli od początku jego powstania. Gratulujemy także wyboru nowej Przewodniczącej Rady, Annie Moskwie, życząc owocnej kadencji.

Rada Klastrów ZPKP, składa się obecnie z sześciu osób, reprezentuje różne sektory gospodarki i charakteryzuje się wyjątkowym zaangażowaniem w rozwój klastrów w Polsce. Dzięki ich zaangażowaniu efektywnie realizowaliśmy zadania ZPKP, dlatego cieszymy się, że nadal pozostają z nami, gotowi wspierać i reprezentować Związek.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl