03
czerwca
2024

Mazovia EDIH - „Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP”

Związek Pracodawców Klastry Polskie włączył się jako Partner działań Mazovia EDIH.

Wydarzenie otwierające nabór zgłoszeń do skorzystania z usług projektu Mazovia EDIH - „Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP” odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, ul. Poleczki 19, Warszawa - https://mazovia-edih.pl/wydarzenia/warsztaty-z-cezamat-i-mazovia-edih/

Mazovia EDIH to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza, utworzony przez konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego, jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji. Mazovia EDIH skupia się na kilku głównych obszarach programu Cyfrowa Europa tj.: sztuczna inteligencja (AI) oraz wspomaganie decyzji, cyberbezpieczeństwo, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), mikro- i nano- optoelektronika; fotonika i robotyka.

Kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP będą dostępne od 12 czerwca 2024 roku, a ich szczegółowa oferta zostanie przedstawiona na wydarzeniu.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl