25
września
2020

Industrial Ecosystems: Aerospace & Defence | podsumowanie | K. Krystowski

Podsumowanie European Alliance Against Coronavirus Daily Webinar - 15 września 2020 r.

W webinarium poświęconym ekosystemowi lotniczemu i obronnemu Krzysztof Krystowski przedstawił analizę i propozycje European Aerospace Cluster Partnership (EACP), partnerstwa ponad 40 europejskich klastrów. Szczególnie sektor lotnictwa cierpi z powodu negatywnego wpływu COVID-19, co oznacza załamanie ruchu turystycznego, zniszczenie konkurencyjności i słabość finansową. Następna fala redukcji personelu nastąpi jednak wiosną przyszłego roku.

Pojawiają się krótko-, średnio- i długoterminowe działania wspierające, co widać na przykładzie Niemiec, Francji i Polski. Jednak UE i kraje krajowe mogą pomóc w ponownym przemyśleniu procesów lotniczych, aby dopasować je do nowych nawyków życia z COVID-19, zapobiec upadkowi dzięki pomocy finansowej, umożliwić przepływ środków pieniężnych dla MŚP i chronić umiejętności.

Prezentacja z webinarium (do pobrania) oraz pełne nagranie dostępne są tutaj

Zadanie współfinansowanie przez Ministra Rozwoju (umowa o dotację nr II/386/P/15011/2830/20/DRI)

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl