04
czerwca
2023

FPPP | Konkurs „Fabryka Przyszłości”

O konkursie
Konkurs „Fabryka Przyszłości” ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Do udziału zapraszamy przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie Polski działalność produkcyjną. Inicjatywa Fundacji promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję dzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Cele konkursu

Wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce; 
Inspirowanie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0; 
Wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Nagrody
Nagrodą w konkursie jest przyznanie:


• Tytułu Fabryka Przyszłości lub

• Wyróżnienia w siedmiu Kategoriach Konkursowych Fabryki Przyszłości.

Tytuły oraz Wyróżnienia przyznawane są indywidualnym zakładom produkcyjnym na okres trzech lat.

Nagrodzony Uczestnik będzie uprawniony do:

posługiwania się tytułem i logo konkursu wraz z informacją o przyznanej Nagrodzie we wszystkich swoich materiałach promocyjnych oraz w kampaniach reklamowych;
oznakowania nagrodzonego zakładu produkcyjnego;
promocji w raporcie specjalnym podsumowującym Konkurs Fabryka Przyszłości;
udziału w organizowanych wizytach studyjnych;
promocji podczas debat i konferencji organizowanych przez FPPP.

Więcej informacji oraz link do strony z możliwością aplikowania:

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=N/18/04/2023&utm_content=baner-fabryka-przyszlosci-newsletter#patronat

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl